'פז' תשלם 275 אלף שקל

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי על חברת פז נפט בגובה 275,100 שקל, בגין הפרת תקנות אוויר נקי. זאת, לאחר שפריקת דלק ממכלית שבוצעה בתחנת הדלק פז בפלורנטין בתל-אביב, נעשתה ללא חיבור למערכת השבת אדי דלק כנדרש. פעולה זו גרמה לשחרור פליטות אדי דלק לאוויר ולגרימת מפגע זיהום אוויר – בניגוד להוראות ולתקנות. הקנס שולם באחרונה.

בחודש מארס ערכו נציגי המשרד להגנת הסביבה ביחד עם נציגי הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב, ביקורת בתחנת הדלק פז הפועלת ברח' הרצל 116 בתל-אביב, שם גילו בזמן אמת כי נהג מכלית החל בפריקת דלק למכלים התת-קרקעיים בתחנה מבלי לחבר את המכלית למערכת מישוב אדים שלב 1, המותקנת בתחנה. חמור מכך: נהג המכלית ביצע עקיפה מכוונת של מערכת השבת האדים ומשכך, התרחשה זרימה חופשית של האדים לסביבה ונגרם זיהום אוויר בשטח התחנה – שהמרחק שלה מבתי מגורים הוא עשרות מטרים בלבד.

משאיתרו את ההפרה והסיכון, נציגי המשרד דרשו מהנהג להפסיק את ההזרמה למכלים, אך הוא סרב. גם הדרישה למנהל התחנה להפסיק את המפגע נענתה בשלילה, ורק לאחר שנציגי המשרד פנו למנהלת האזור בפז, התדלוק הרשלני הופסק.

פריקת דלק למכלים התת-קרקעיים בתחנה בצורה זו, ללא חיבור למערכת מישוב אדים שלב 1, מהווה הפרה של התקנות. יצוין, כי מערכת מישוב האדים מפחיתה כ-95% מפליטת אדי הדלק לסביבה, המכילים מזהמים שונים בעלי השפעה ישירה על בריאות האדם, כגון בנזן – חומר המוגדר כמסרטן לאדם.

מנהל מחוז תל אביב במשרד להגנת הסביבה קיים למנהלי תחנת הדלק פז שימוע, שלאחריו החליט להמליץ למנהל אגף תחבורה במשרד להטיל עיצום על החברה. זהו העיצום הכספי הראשון המוטל מתוקף התקנות הייעודיות למניעת זיהום אוויר וריח מתחנת דלק, שהותקנו בשנת 2017, ובכוונת המשרד להמשיך באכיפה אינטנסיבית במקרים של הפרות דומות המסכנות את הציבור.