עתירה: לחייב את מבקר המדינה לפרסם דו"חות

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ב-30.8 פורסם כי מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, דוחה בחמישה חודשים את פרסומם של מספר דו"חות ביקורת שכתיבתם הושלמה או כמעט הושלמה בתקופתו של מבקר המדינה הקודם, יוסף שפירא. מספר ימים לאחר מכן פורסם כי אנגלמן דוחה בנוסף את פרסומו של דו"ח ביקורת מיוחד, עליו חתם מבקר המדינה הקודם, הכולל על פי הפרסומים ממצאים "חמורים מאד" על התערבות פוליטית בעצמאות גופי הרגולציה בתקשורת, ובהם מועצת הכבלים והלווין והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. טיוטה סופית של הדו"ח נשלחה למבוקרים כבר ביוני 2018 והדו"ח נחתם על ידי שפירא, אך אנגלמן מסרב לפרסמו. כל זאת, למרות מדיניות רבת שנים במשרד מבקר המדינה לפיה אין לעכב או להקדים פרסום דו"חות ביקורת מכל סיבה שהיא, אפילו קיומן של בחירות לכנסת, למעט מקרים של שמירה על ביטחון המדינה או למנוע פגיעה ביחסי החוץ שלה, שכן מדובר בשיקולים זרים למטרות הביקורת ואף עולים לכדי התערבות המבקר בבחירות.

מתוך העתירה: על פי החוק, הסמכות להשלים ולהגיש דו"ח נמצאת אצל המבקר הקודם ואין בסמכותו של המבקר הנוכחי למנוע את הגשתו ופרסומו. למשרד המבקר מדיניות ארוכת שנים לפיה מועד פרסום דו"חות אינו מושפע מקיומה של מערכת בחירות, בשל כך שמדובר בגוף ביקורת עצמאי ובלתי תלוי, ובדו"חות עצמאיים ובלתי תלויים, שאין להם כל קשר לקיומן של הבחירות. קיומה של תקופת בחירות הינה שיקול זר ופסול שעליו שלא לבוא בחשבון במסגרת ההחלטה על מועד פרסום דו"ח מבקר המדינה. על מבקר מדינה לפרסם דו"ח ביקורת מיד כשהושלם, ולא להתחשב בשיקולים פוליטיים או אחרים שאינם בעלי רלוונטיות לביקורת עצמה ומטרותיה. הדו"ח בעניין עצמאות הגופים הרגולטוריים בענף התקשורת הושלם ונחתם על ידי שפירא, ועל כן יש לפרסמו ללא כל דיחוי.

תכלית הביקורת הוא אחד ויחיד: לבקר. הביקורת אינה יכולה להתחשב בשיקולים שאינם מעניינה, ובכל מקרה שקילת שיקולים שכאלו משולה להתערבות של ממש בשדה הפוליטי – גם החלטה לעכב, וגם החלטה להקדים, תהיינה התערבות פוליטית שאינה מתפקידו של מבקר המדינה. מבקר המדינה אנגלמן, שקיים חשש כי הוא מונע משיקולים זרים הנוגעים לקיומה של תקופת בחירות, ובהעדר סמכות, מונע את פרסומם של דו"חות ביקורת קריטיים להתנהלות הממשל, ובכך מתערב בפוליטיקה ואף שולל את זכותם של אזרחי ישראל העומדים לפני הקלפי לבצע החלטה כשבפניהם כלל הנתונים הרלוונטיים.