פניה לשס: בחירות בלי ברכות

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

עמותת חדו"ש –לחופש דת ושוויון פנתה למפלגת ש"ס במכתב התרעה דחוף על תעמולת בחירות אסורה. במכתב הובהר למפלגה כי היא מפיצה סרטונים המפרים את הוראות הסעיף בחוק הבחירות לכנסת לפיו "המשדל אדם להצביע או להמנע מלהצביע… בדרך של השבעה, קללה, נידוי, חרם, נדר, התרת נדר, הבטחה להעניק ברכה או מתן קמיע…דינו 5 שנות מאסר או קנס".

בסרטונים של ש"ס מבטיחים רבנים למצביעים עבור המפלגה ברכות והבטחות אסורות, אשר בדיוק כדי למנוע תופעה זו של שידול פסול של מצביעים תוקן החוק והדבר הוגדר כעבירה. הודגש בפניה כי ש"ס עושה זאת תוך ניצול רגישותם של רבים בציבור למשמעות התקופה של חודש אלול והימים הנוראים כימי דין וגזירת גורלות, ורצונם של המצביעים להבטיח להם ולמשפחותיהם פרנסה, בריאות וכד'. כך לדוגמה מוצגת ההצבעה עבור ש"ס כהגנה מפני יום הדין הקרב והבטחה לסגולות (זיווג, פרנסה, פריון וכדו'). במכתב מציינת חדו"ש כי "מתן ברכה או הבטחה הנה אסורה בין אם נעשית בידי נותן הברכה עצמו, ובין אם היא ניתנת כאילו מפיו של הרב עובדיה יוסף ז"ל (או כל אדם אחר)."

חדו"ש כבר פנתה בעבר מספר פעמים ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית בבחירות לכנסת ה-19 וה-20 בנושא תעמולת בחירות אסורה של המפלגות החרדיות, ויושבי ראש הועדה אסרו על מסרים מסוג זה. אולם נראה כי למעט שינויי נוסח קלים אין מפלגת ש"ס נרתעת משימוש פסול בברכות והבטחות לברכות. לדברי חדו"ש מדובר בהתעלמות שיטתית מהוראות פליליות בחוק הבחירות לכנסת, אשר אין לקבלה ועל כן דורשת העמותה ממפלגת ש"ס להסיר לאלתר את כל הסרטונים האמורים והודיעה כי תפעל אף בערוצים של הדין הפלילי.