נתניהו ביקש משרי הליכוד להשתתף ב'הצהרה המיוחדת'

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט