גלריהף זמן אלול אצל דוד המלך

עשרות אברכים החלו את לימודם בכולל לאברכים מצויינים הממוקם בציונו של דוד המלך במעמד פתיחת הזמן נשאו דברים: מרן ראש הישיבה הגר"מ צדקה וראש ישיבת המקובלים 'נהר שלום' הגר"ב שמואלי

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

בשנת 1948 הוקם בית הכנסת הספרדי בהר ציון, על ציונו הקדוש של דוד מלכא משיחא, אשר משמש מאז כמקום תורה ותפילה המיועד בין היתר לקירוב רחוקים, הכנסת אורחים ואמירת פרקי התהילים שחיבר דוד מלך ישראל.

במהלך השנים האחרונות מתנהל מאבק על צביונו של המקום הקדוש, ובעוד שזדים מבקשים לטמאו, בהנהלת המקום החליטו על מהלך שיקבע את האחיזה היהודית בציון הקדוש, באמצעות הגדלת כולל האברכים שבמקום.

הכולל שהוקם בברכתם של גדולי ומאורי הדור שליט"א, הינו כולל הלכתי 'אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא', אשר הוקם מתוך מטרה להגביר חיילים לתורה ולהעמיד מורי הוראות בישראל.

בראש הכולל. ראש בית המדרש הינו הרה"ג רבי יצחק שמואלי שליט"א ללימוד אורח חיים עומד הרה"ג רבי גבריאל גרביאן שליט"א, במקום לומדים מידי יום עשרות אברכים מצויינים, השוקדים על תלמודם.

בכולל נערכים מבחנים חודשיים אשר נועדו לחדד את האברכים לקראת מבחני הרבנות, כשבמקביל נמסרים במקום שיעורים בהלכה ושיחות מוסר, ועתה לקראת תחילת זמן אלול, החליטו ראשי הכולל על הגדלת הכולל אשר מכיל כיום עשרות אברכים.

את הזמן פתחו ראש ישיבת פורת יוסף – מרן הגר"מ צדקה, והגר"ב שמואלי, שמסרו מדברותיהם בפני האברכים החשובים. בדבריו עמד מרן ראש הישיבה הגר"מ צדקה, על הזכות ללמוד במקום כה קדוש: "אין ספק שכשלומדים תורה במקום יותר קדוש, יש הערכה גדולה לתורה" אמר ושיבח את ראשי הכולל, אשר גדרו גדרות של צניעות בכדי להרבות את הקדושה: "בשמיים שמחים מזה שמחה עצומה, שברוך השם לומדים תורה מתוך טהרה וקדושה במקום קדוש".

הגאון הגדול רבי בניהו שמואלי שיבח אף הוא את האברכים ודיבר בשבח מנהג 'אמירת תהילים', כפי שנוהגים בכולל בחלק מסדרי היום: "כשאתם נמצאים במקום קדוש כזה וקוראים בערב ראש חודש את כל התהילים, זו זכות גדולה". הגר"ב שמואלי אף העיד כי היה "רואה את מורנו ורבנו ראש הישיבה הגר"י צדקה ז"ל, שהיה גומר בכל שבת ובכל ערב ראש חודש את התהילים".

בתקופה האחרונה הגיעו פניות רבות אל ראשי הכולל, העושים מאמצים כבירים לאפשר לאברכים נוספים המתדפקים על דלתות הכולל להימנות על יושבי המקום. ראשי הכולל אף מסרו כי בכוונתם להרחיב את מעגל הלומדים אף במסלולים נוספים כ'חושן משפט' ו-'אבן העזר'.

יצויין כי רבים מגדולי ישראל הביעו את התפעלותם מהכולל הצעיר, אשר כבר בתחילת דרכו קנה לו שם טוב בכותל המזרח של עולם התורה, זאת בין היתר בשל ההכוונה וההדרכה של ראשי הכולל אשר מוסרים נפשם לחיזוקו ופיתוחו, במטרה להעמיד תלמידים הרבה ומורי הוראות לרבים.

השארת תגובה