גלריה: פאר-שפיל בחצרות זוויעהל, סטריקוב וערלוי

הפארשפיל לנכד האדמו"ר מזוויעהל, בן לבנו הרה"ג רבי שלמה גולדמן ראש ישיבת תורת שלמה, חתן האדמו"ר מסטריקוב, עם הכלה בת הרה"ג ר' שמעון סופר ר"כ ערלוי באלעד, בן הגאון רבי שמואל בנימין סופר ראש ישיבת ערלוי

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט
השארת תגובה