תהא שליחות פורה // נגיעה נשית

הרבי מליובאוויטש
הרבי מליובאוויטש
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

״תישארי אחרי התפילה, יש לנו סדר תהילים״, אומרת לי אשתו של הדיין ורב בית הכנסת במבטא בריטי כבד, ״זה פותח שערי שמיים בשביל שידוכים״ היא משבחת את מרכולתה. ואני לא צריכה יותר מזה, הנה השער החדש שרציתי להיכנס בו השבת, החידוש המרענן שקניתי בלונדון.

בשבת האחרונה זכיתי להשתתף בשמחה משפחתית בממלכה הבריטית. תמיד מסקרן לראות וללמוד מנהגים חדשים במקום חדש, סגולות ורעיונות.

מייד אחרי התפילה, שבה היטיב להתחזן הדוד שלי בטעם ובחן השמורים ׳לבעל מנגן׳ ממשפחת ליפסקר, התיישבו כל נשות לונדון המכובדות סביב השולחן כאילו המלכה בכבודה ובעצמה נוכחת שם (אף שהשולחן היה חף מכל כיבוד) לאמירת שבעה פרקי תהילים בקול רם. לאחר אמירת הפרקים נערך סבב – כל אישה אמרה שמות של ילדיה או נכדיה לשידוכים. ואז הוכיחה לנו הרבנית המארגנת על קריעת שערי שמיים של התהלים בעזרת שני סיפורי שידוכים ניסיים שהתרחשו בשבוע האחרון לנשים מהסבב. טוב, זה לא היה קשה במיוחד כי שלוש יועצות שידוכים היו בקהל, והן יודעות לעשות את העבודה… כן, יועצות שידוכים, מקצוע חדש שהתוועדתי אליו בלונדון. במחשבה שנייה, זה לא חדש, תפקיד היועץ קיים כבר במקורותינו.

בפרשתנו כתוב: "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך" – השופטים הם הדיינים הפוסקים את הדין, והשוטרים מוודאים שהאדם ישמע לדברי השופט.

ואילו בישעיהו, בנבואת הגאולה מופיע: "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה". כלומר, בגאולה לא נצטרך שוטר, היועץ יחליף את מקומו. זאת משום שבזמן הגאולה לא נתפתה ליצר הרע, אלא נרצה לקיים את הוראות התורה.

תפקיד היועץ הוא לגרום לאדם לשמוע לדברי השופט. היועץ הוא באותה רמה כמו האדם, ומעוניין בטובתו מתוך אכפתיות. בכל דור יש את נשיא ישראל, שהוא השופט של הדור. מחד גיסא, הוא לוקח אחריות שכל בני דורו ילכו בדרך התורה והמצוות, ומאידך גיסא, נותן עצות טובות ופרקטיות המתקבלות אצלנו בשכל וברגש. בדורנו זה זכינו שהרבי הוא ה"שופטיך" ויועציך" ונביא הדור, שיורה הוראות וייתן עצות בנוגע לעבודת כל בני ישראל של הדור הזה בכל התחומים

"כי חיזק בריחי שעריך" – על האדם לשפוט היטב כל מה שנכנס ויוצא דרך שערי הגוף. לעשות "ביקורת גבולות", לעצור כדי לשפוט בשכל מה נכון ומה לא.

אך צריך גם שוטרים, כיון שייצר הרע מנסה להבריח ולגרום לאדם לעשות מה שלא ראוי. כאשר מצליחים לקיים "כי חיזק בריחי שעריך", זוכים להמשך הפסוק: "ברך בנייך בקרבך".

כיועצת בכירה לנשים בתהליכי שינוי, שמחתי מאוד על ההזדמנות לפרש את ראשי התיבות של שנת תש״פ בשירות השליחות. קבלו את חמשת העקרונות המובילים להצלחה לשנת תש״פ:

תהא שנת פעילות פורה

תהא שנת פגישות מוצלחות

תהא שנת פרנסה טובה

תהא שנת פריצת דרך

תהא שנה פורייה!

בימות המשיח יעבור הרוע מהעולם, ולא נצטרך שוטרים אלא רק יועצים. עד אז עלינו להתקשר ולהתייעץ עם רב, מאמן או משפיע, שיידע להקשיב לצרכים האישיים מתוך קרבה ופנים מאירות.

ומה איתך? האם בחרת לך כבר שופט ו/או יועצת?

תגובה אחת
  1. השנה יצא לי ר"ת "תשובה" הם:
    תכלה שנה וקיללותיה בעזרת השם.
    וכן, תחל שנה וברכותיה בעזרת השם.
    שלוחה ברכה נאמנה זאת לכל בית ישראל.

השארת תגובה