למכירה: כתבי הרב אודסר

הרב אודסר
הרב אודסר
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ראש השנה הוא הזמן שבו נוסעים אלפי חסידי ברסלב לאומן שבאוקראינה כדי לשהות בציון קברו של ר' נחמן מברסלב מייסד החסידות. בדבריו הוא ציווה על החסידים שלאחר פטירתו יבואו במועדים מסויימים במהלך השנה אל ציון קברו הקדוש בכדי לשהות ביחד. בעבר היו קשיים רבים לכך הן מבחינת השלטונות והן מבחינה פיזית וכו'.

עדות מעניינת לכך הוא כפי שמתואר בכתב מרגש מאת רבי ישראל בער אודסר 'בעל הפתק' בעניין הנסיעה לאומן והקשיים והמניעות בכך. הוא מוצע כעת למכירה בבית המכירות ווינרס בירושלים ביום שני, 16.9.19, 18:30 (שעון ישראל)

המכתב בכתב יד וחתימתו של רבי ישראל בער אודסר 'בעל הפתק' והוא נשלח אל רבי שמואל הורוויץ מגדולי וחשובי משפיעי ברסלב. טבריה, בערש"ק ראה (סמוך לראש השנה). חתום: "ישראל דב ברסלבר".

במכתבו מבשר הרב אודסר על הולדת בנו, ומזמין את ר' שמואל "ואת כל חברינו" לברית המילה. הרב אודסר מזכיר במכתבו גם את הרב שלמה ווקסלר. כמו כן מזכיר הרב אודסר במכתבו את המניעות הגדולות שיש לו בעניין הנסיעה לאומן, ומדגיש שעיקר המניעה היא כספית. "…עיקר המניעה [לנסוע לאומן] הוא הכסף…" – דבר שאקטואלי (לצערנו) גם בימינו, לרבים מחסידי ברסלב.

רבי ישראל דב בער אודסר [תרמ"ו-תשנ"ה], מכונה גם 'בעל הפתק' ו'סבא ישראל'. בילדותו מצא את הספר 'השתפכות הנפש' ללא כריכה והוא לא ידע מי המחבר. הוא התרשם מאוד מהספר, למד בו בקביעות והחל ליישם את הכתוב בו, ובפרט להתבודד. במרוצת הזמן התקבצה סביבו חבורה של חסידים שלמדו אצלו. את המקורבים אליו כינה "חברים" – כפי הניתן לראות גם במכתב שלפנינו – והתרחק מכל הנהגה של רבנות. הרב אודסר ידוע בשל פתק שמצא בשנת תרפ"ב בין דפי ספר וכלל את הססמה "נ נח נחמ נחמן מאומן". הוא האמין שהפתק נכתב אליו בידי רבי נחמן, שנפטר כמאה ועשר שנים קודם לכן, והגיע אליו באורח פלאי. סיפורו זה הביא להתקבצות חסידים נוספים סביבו וליצירת קבוצה אשר חבריה מכונים "נ-נחים". תלמידים אלה החלו להפיץ את הסיסמה ואת סיפור הפתק.

קורות חייו הסוערים ודרכו בקודש של הנמען, רבי שמואל הורוויץ, מופיעים בספרו 'ימי שמואל'.

למכירה

תגובה אחת
  1. 0527118907

השארת תגובה