כינוס הוקרה ל'חבר המיטיבים' ויז'ניץ

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

נערך כינוס 'חבר המיטיבים' – ערב הוקרה מיוחד ל'מיטיבים' החשובים מכל רחבי הארץ, המכתתים רגליהם במשך כל השנה באיסוף קופות הצדקה 'להיטיב' שע"י קרן הצדקה 'אהבת ישראל', לזכות את כלל אנ"ש להיות שותפים במפעלות הצדקה הנעשים ע"י כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בסתר ובכבוד.

המעמד נערך בקמפוס של ישיבת 'אור ישראל' בפ"ת, שהוכן ונערך ברוב פאר והדר לכבוד המיטיבים החשובים שהתקבצו ובאו מכל קצוות הארץ. בראשית הערב נערכה קבלת פנים לכלל המיטיבים כאשר לכל אחד חולקה תשורה מיוחדת כאות הערכה והוקרה, ברקע הוקרנה מצגת מיוחדת ומושקעת בה נראו המיטיבים בעבודת הקודש וכן נשמעו דברי חיזוק מפי כמה מהמיטיבים.

לאחר תפילת מנחה נטלו הקהל ידיהם לסעודה כיד המלך שהוכנה בטוב טעם ודעת.

את המעמד פתח והנחה ברוב כישרון הר"ר נתנאל פישר הי"ו, לאחר דברי פתיחה הוזמן הרה"ח ר' יחזקאל וייס הי"ו מחשובי המיטיבים ברמת ויז'ניץ לסיום מסכתא, ר' יחזקאל פתח תחילה בכך שהוא זוכה להתדפק מידי חודש בדלתות אנ"ש, ולהיות חלק מהמפעל העצום של ה'מיטיבים' של קרן הצדקה, כמו"כ שיתף בישועות הרבות להן הוא עד מידי יום ביומו, ולאחמ"כ סיים את המסכת.

בחרדת קודש הביא הרב יצחק שלמה פרקש שליט"א מנהל קרן הצדקה את ברכת הקודש ששלח כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א למשתתפי המעמד וזלה"ק: "איר האט נישט קיין השגה און די גרויסע געוואלדיגע חסד וואס איהר טוט מיט די צדקה.

דער א-ר זאל העלפן, אז כל העושים והמעשים זאלן געבענטשט ווערן מיט בני חיי ומזוני רויחי מיט אלע השפעות טובות, אין זכות כל הצדיקים זאל מגן זיין אוף זיי, זאל זיי גאר נישט געשעדן. אמן."

בקשב רב נשמעו דברי האורח הדגול הרב משה בויאר שליט"א שנשא דברים נפלאים בגודל הזכות שיש לכל אחד ואחד הזוכה לתת מכוחותיו למען הזולת, ובטובה העצומה שהוא עושה לו ולמשפחתו.

רכז הפרויקט הר"ר יעקב גנזלר הי"ו נשא דברי ברכה, והביע את תודתו ל'עצי החיים' שנטלו על עצמם את הוצאות המעמד. כמו"כ חולקו תשורות הוקרה לרכזים בכל אתר ואתר.

בהמשך הערב ריתק את הקהל במשך שעות ארוכות בתוכנית מיוחדת הר"ר יהודה צין הי"ו.

לאחר ברכהמ"ז התקיימה הגרלה גדולה על פרסים יקרי ערך, וכן חולק למיטיבים שי מיוחד. המיטיבים התפזרו איש איש לביתו מחוזקים ומלאי כוחות לקראת המשך הפעילות בשנה הבעל"ט.

השארת תגובה