"גם מי שלא שירת בצבא יוכל לשמור בבחירות"

ועדת הבחירות נענתה לדרישת הנציגות החרדית והדרישה לשירות צבאי מלא כתנאי סף להשתלבות כ"מפקח טוהר הבחירות" הוסר

אזרח מצביע בקלפי בג'לג'וליה (צילום: משה מילנר/לע"מ)
אזרח מצביע בקלפי בג'לג'וליה (צילום: משה מילנר/לע"מ)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

אתמול, לאחר שפורסמו ההנחיות להתנדבות בשכר ביום הבחירות לתחום מערך טוהר הבחירות ואי הזיופים, כפי שהורה יו"ר ועדת הבחירות השופט מלצר בתגובה לעתירות בעד ונגד הצבת מצלמות במבואות הקלפיות ביישובים הערביים, פרסמה חברת האבטחה "צוות 3" שזכתה במכרז, את תנאי הסף להשתלבות במערך החדש.

אלא שמעיון קל בתנאי הסף עלה כי נדרשים מועמדים שעשו שירות צבאי.

בתגובה לכך פנה חבר ועדת הבחירות מטעם אגודת ישראל עו"ד אברהם יוסטמן לוועדה ודרש לעדכן את הסעיף המדובר. במקביל התקבלו פניות דומות גם מח"כים מהמפלגות הערביות. בערב פרסמה ועדת הבחירות הודעה ולפיה הורתה להסיר את הדרישה מעוררת המחלוקת כך שיתאפשר גם לבני המגזר החרדי להשתלב במערך.

להלן תגובת דובר ועדת הבחירות המרכזית,בנוגע לתנאי קבלה לתפקיד מפקח טוהר הבחירות:

"תנאי הסף שפורסמו בנוגע לתפקיד מפקח טוהר הבחירות הדורש בין היתר, שירות צבאי מלא, לא נקבע לבקשת ועדת הבחירות המרכזית או על דעתה. מבירור הנושא, עלה כי החברה המגייסת את העובדים, עשתה שימוש בתנאי סף, הנהוג אצלה לגיוס מאבטחים, שכן סברה כי המפקחים יעסקו בעיקר בתחומי האבטחה.

יחד עם זאת, משחלק מתפקידיהם של מפקחי טוהר הבחירות ביום הבחירות, הוא גם לאבטח את הליכי ההצבעה והספירה ביום הבחירות, כאשר ביחד עם תיעוד הספירה וסיוע למזכיר ועדת הקלפי בניהול הליך הצבעה והספירה תקינים, הם עתידים לסייע בשמירה על טוהר הבחירות.
הוחלט להנחות את החברה שמגייסת את העובדים בעבור ועדת הבחירות המרכזית, (ועל דעתה), לשנות את תנאי הסף, כך שייקבע בדומה לתנאי הסף של "מאבטח בסיסי" לפי הנחיות המשטרה בנדון. כלומר, יהיה כשיר להתקבל מי שעומד באחד (או יותר) מהקריטריונים הבאים:
בוגר שירות צבאי מלא;

שירות במשטרת ישראל של 18 חודשים ומעלה;

סיים שירות בצבא זר (שאינו במדינת אויב), בהתנהגות טובה, ובכפוף להמצאת מסמכים מקוריים על דבר שירותו;
עבר הכשרה שאושרה על ידי משטרת ישראל למאבטח בסיסי, למי שלא שירת שירות צבאי או משטרתי, בהתאם למפרט 151, שקבעה חטיבת האבטחה באגף המבצעים במשטרה.

כמו כן כל מועמד יידרש להצהיר כי לא היה חבר מפלגה, וכי לא נטל חלק בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים שקדמו ליום הבחירות, בדומה להוראה החלה על מזכירי ועדות הקלפי לפי סעיף 21א(ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969.

על פי דעת הוועדה, בקריטריונים אלה עומדים בני כלל המגזרים בישראל, והם מתחייבים מאופי ומהות מפקחי טוהר הבחירות.

השארת תגובה