רמת אלחנן: השכונה הענייה בישראל

כך עולה מנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למדד סוציו-אקונומי • רוב השכונות העניות ביותר בישראל ממוקמות בישובים חרדיים או בישובים מעורבים שבתוכם אזורים חרדיים

הרב יצחק זילברשטיין בעצרת ברמת אלחנן צילום בעריש פילמר (8)
הרב יצחק זילברשטיין בעצרת ברמת אלחנן צילום בעריש פילמר (8)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה בסוף השבוע מדד סוציו אקונומי מפורט, שמתייחס לראשונה לא רק לרשויות מקומיות, אלא מודד בפירוט גם את מצבם של השכונות השונות בכל רשות ורשות.

מהמדד החברתי כלכלי לאזורים עולה, כי האזור העני ביותר בישובים היהודיים העירוניים בארץ היא שכונת רמת אלחנן, הממוקמת אחרונה בין 1,624 אזורים בישראל.

עוד בנתונים: תשעה מעשרה האזורים העניים ביותר ממוקמים בישובים חרדיים או בישובים מעורבים שבתוכם אזורים חרדיים. אחריהם שני אזורים בישוב הבדואי רהט ממוקמים במקום ה-11 וה-13.

לפי המדד, פארק צמרת – אזור המגדלים בצפון החדש של תל אביב, ליד מחלף ההלכה – היא שכונת המגורים העשירה ביותר במדינת ישראל. במקום השני נמצאת שכונת צהלה בתל אביב, ובמקום השלישי שכונת דניה בחיפה.

חמשת האזורים העניים ביותר: במקום הראשון – רמת אלחנן, בני ברק, במקום השני – אזור קטן בין יד אליהו לכפר שלם, תל אביב, במקום השלישי – קריית הרמ"א, רמת התנאים, בית שמש, במקום הרביעי – מאה שערים, ירושלים, ובמקום החמישי – קריית דגל התורה, מודיעין עילית. כאמור, ארבע מתוך חמשת השכונות הינן חרדיות.

כך למשל מאה שערים ובתי אונגרין הסמוכה, ממוקמים במקום הרביעי מהסוף. שכונות גאולה ובית ישראל הממוקמות ליד מאה שערים ממוקמות במקום השמיני והתשיעי מהסוף.

באשכול הנמוך ביותר, אשכול 1, ישנן 92 שכונות, הממוקמות בערים בני ברק, בית שמש, ירושלים, מודיעין עילית, צפת, רהט, ביתר עילית, בת ים, לוד, אשדוד, אלעד ועוד.

המדד מתבסס על נתונים משנת 2015. הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה נמדדה על פי 14 מאפיינים, שכוללים בין היתר הרכב דמוגרפי, השכלה וחינוך, רמת חיים, תעסוקה וגמלאות. מדובר באותם מאפיינים שמשמשים את הלשכה עבור המדד הסוציו אקונומי של הרשויות המקומיות. המדד לאזורים סטטיסטיים חושב בצורה זהה לחישוב המדד הסוציו אקונומי של ישובים בתוך מועצות אזוריות.

"זו תעודת כבוד עבורנו"

בעקבות הידיעה שפורסמה בסוף השבוע ולפיה שכונת רמת אלחנן היא השכונה הענייה בישראל, פורסם בביטאון "קול ברמה", ביטאון שכונת רמת אלחנן בעריכתו של הרב משה מיכאל צורן, דבריו של המרא דאתרא חבר מועצת גדולי התורה הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א. הדברים המובאים כאן מתפרסמים באדיבות עורך הביטאון:

השמועה הזו עברה מפה לאוזן, ועשתה הרגשה לא הכי-נעימה… למרות שאף אחד מאתנו לא מחפש להיות בין העשירים, בגלל כל הניסיונות שהעשירות מסבה על האדם, אבל נדמה שלמרות הכל אף אחד לא שיער ש'רמת אלחנן היא השכונה העניה ביותר בארץ', כפי שפורסם באופן רשמי על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

כבני תורה, וכמי שצמחו על ברכי ההשקפה האמיתית שהנחילו לנו גדולי הדורות, ידענו תמיד 'היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה'. אבל, כשההגדרה הזו נקבעת בריש גלי, על ידי אנשים שלא בדיוק מכירים את רמת אלחנן, ובמיוחד שלא צריך להיות סטטיסטיקן מומחה כדי להבין שהנתונים עליהם הסתמך המחקר הם שגויים, צריך לדעת כיצד להגיב על 'מחקר' שכזה, ולשים את הנתונים במקומם הראוי.

הנתונים נמדדו על פי 14 מאפיינים, שכללו, בין היתר, הרכב גיאוגרפי, 'השכלה' ו'חינוך', רמת חיים, תעסוקה ועוד. מדובר במאפיינים המשמשים את עורכי-הנתונים עבור המדד הסוציו-אוקונומי של הרשויות המקומיות. רמת אלחנן, לפי המחקר ההוא, ממוקמת אחרונה מבין 624,1 אזורים.

כשביקשנו מרבינו הגאון המרא דאתרא רבי יצחק זילברשטיין שליט"א להגיב על הנתונים הללו, משיב הרב ואומר ש'המחקר הזה הוא תעודת-כבוד לרמת אלחנן'! והרב שליט"א מסביר את דבריו: הרי כל בר-דעת מבין שהנתונים עליהם הסתמכו החוקרים התבססו על מספר התושבים המשלמים מס-הכנסה… דהיינו, שהם אנשים עובדים, ומפרישים ממשכורתם את המסים הנדרשים. כיון שהנתונים ברמת אלחנן גילו שמספרם של משלמי-המס הם מועטים מאוד, לא היה מנוס ה'קביעה'  רמת אלחנן היא השכונה העניה ביותר בארץ ישראל.

אלא שהחוקרים לא ידעו דבר אחד, המשנה כמובן את פני התמונה כולה… הם חשבו שהעובדה שברמת אלחנן אין אנשים רבים המפרישים סכומי כסף למס-הכנסה, קשורה לכך שהמשכורת הנכנסת לחשבונם מדי חודש היא נמוכה מאוד, ואינה מגיעה אפילו לגובה- ההכנסה עליה צריך להפריש מס. המסקנה המתבקשת היא שתושבי רמת אלחנן עניים… והראיה, שהמשכורת שלהם נמוכה מאוד…

אבל את האמת כולם יודעים, אמר הגר"י זילברשטיין שליט"א, שהעובדה המתבטאת בהכנסות המס הנמוכות המגיעות מרמת אלחנן, היא תוצאה של דבר אחד ויחיד, והוא, שרבים מהתושבים הם אברכים ותלמידי חכמים שתורתם אומנותם, ומלבד המלגה שהם מקבלים בכולל אין להם הכנסות אחרות.

ואם כך, ההצהרה המפתיעה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היא אכן תעודת-כבוד לרמת אלחנן, אומר רבינו המרא דאתרא שליט"א. הנה לנו ראיה מּוכחת מגורמים רשמיים שאנחנו מתגוררים 'במקום תורה'! היש אושר גדול מזה? אבל לעצם הענין, צריך לומר שאף פעם לא התביישנו בהגדרה זו של 'עניות'. אם חז"ל אמרו 'היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה', הרי שזו האמת הנצחית, המוכיחה את עצמה במשך אלפי שנים. מעטים הם אותם עשירים, ששולחנם הכיל תורה וגדולה במקום אחד. מתי-מספר הם בניהם של עשירים שצמחו לגדולי תורה.

והסיבה לכך היא פשוטה בתכלית: הפיתויים שמציע העושר לבעליו, הם כל-כך גדולים, שלאדם מן הישוב קשה להתגבר עליהם. וממילא עמל התורה הולך ומתרחק מעשירים אלה. ולכן, תושבי רמת אלחנן יכולים להתגאות במה שפורסם, אלא שחובה עלינו לציין שהדברים שאמרנו – הם אמת-לאמיתה, ולא באו רק כדי 'לנחם את הבריות'… ציבור שחלק גדול ממנו הם בני תורה המשקיעים ראשם ורובם בתורה וביראה, אין לך מאושר ממנו! ואושרו הוא אושר אמיתי, נצחי ובר-קיימא. אושר שאינו נשען על תענוגות העוה"ז, שהיום כאן, ומחר נעלמות באופק.

אבל, למרבה הפלא, 'העניים' של רמת אלחנן אינם ספוגים רק בתורה, אלא גם ב…כסף. גורמים המקורבים למארגני המגביות הנערכות בכל השכונות החרדיות, אומרים לנו שרמת אלחנן נמנית על אחת השכונות 'העשירות' ביותר בעיר, והראיה – שכל מגבית הנערכת בבתי הכנסת בשכונתנו, מניבה סכומי כסף גדולים, שאינם עומדים להשוואה למקומות אחרים. והאמת, שהדברים הללו ידועים ומוכרים לכל עורכי המגביות באשר-הם. ככל שמדובר בציבור תורני יותר, באברכים שקדנים ומופלגים יותר, כך הכסף הנאסף בבתיהם הוא גדול יותר. וככל שאיסוף הכספים נערך במקומות אכלוס עשירים יותר, כך לא יגיעו שם לתוצאות טובות; שלא לדבר כבר על כך שהדלת בבתי-השן של הגבירים תישאר במקרים רבים סגורה ונעולה.

לסיכום ייאמר, שמלבד עצם העובדה שנתוני התחקיר ההוא שגויים לחלוטין, יש בהם מקור לגאווה, לגאוות-אמת, ולשמחה עצומה על כי אנחנו זוכים לקיים את דברי התנא רבי יוסי בן קסמא שאמר (אבות, ו' י'): 'אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה'!

השארת תגובה