מכתב מיוחד מהאדמו"ר שצם 40 שנה

רבי מאיר יחיאל הלוי הולשטוק מאוסטרובצא
רבי מאיר יחיאל הלוי הולשטוק מאוסטרובצא
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

"נצרך לי כעת מעות הרבה עבור תושבי ארץ הקדושה": מכתב קודש מיוחד במינו מאת האדמו"ר הקדוש, פאר צדיקי פולין שנודע בתעניתו במשך למעלה מארבעים שנה, רבי מאיר יחיאל הלוי האלשטוק מאוסטרובצא זצוק"ל. המכתב נכתב לידידו המופלג רבי יצחק גבריאל שירבה פעלים לטובת עניי ארץ הקדושה בשנת תרס"ד (1904).


המכתב בן ה16 שורות נכתב כולו בעצם כתי"ק וחתימתו הק' על גלויה. הוא מוצע כעת למכירה בבית המכירות "ברנד" בבני ברק ביום חמישי ה' אלול 5/9/19 בשעה 19:00. טלפון: 0527-602-610
במכתבו הוא כותב: "יען כי נצרך לי כעת מעות הרבה עבור תושבי ארץ הקדושה ואבקשו שיראה אצל הידידים נ"י שיתנו שם לצדקה א"י עבורי..". כמו כן, בין דבריו הוא מזכיר מס' אנשים הקרובים אליו שאליהם ניתן לפנות לזכותם בעשיית פעלים – צדקה לעניי ארץ ישראל, ומוסיף שיודיע לו כמה שהתחייבו, "כי צריך אני לידע תיכף".
האדמו"ר רבי מאיר יחיאל הלוי הולשטוק מאוסטרובצה (תרי"א – תרפ"ח). נודע בכך שצם במשך ארבעים שנה. נולד בשנת תרי"א בעיירה סאבין שבפולין, לר' אברהם יצחק שהיה אופה כעכים. אביו לקחו עמו אל בית רבו רבי אלימלך מגרודז'יסק שם קיבל מתורת החסידות.
כמו כן למד אצל רבי ישראל יהושע מקוטנא. בשנת תרמ"ט, נקרא על ידי קהילת אוסטרובצה לשמש בה כאב"ד. בתרנ"ב, נפטר רבו, רבי אלימלך מגרודז'יסק ורבים מחסידי רבו הכתירו אותו עליהם כאדמו"ר, ובכל זאת המשיך לנסוע כחסיד לרבי יחזקאל שרגא משינאווא. דרשותיו המפולפלות המתובלות בחשבונות מתמטיים משכו לחצרו אלפי תלמידים וחסידים, אשר עימם נמנו מרבני ואדמו"רי פולין.
הוא נודע בסגפנותו ופרישותו. מסופר כי במשך ארבעים שנה צם ברציפות כשהוא שובר את צומו רק בשעות הלילה בארוחה דלה. מעבר לכך ידוע היה בחומרותיו הרבות על מנת לצאת ידי חובת כל השיטות ההלכתיות. נשא ונתן עם רבים מגדולי דורו, כמו בעל "שפת אמת". הידע שלו באסטרונומיה ובמתמטיקה, משך אליו אנשי מדע לא יהודים מחוגי האקדמיה הפולנית, שבאו להיוועץ בו בשאלות סבוכות.
 
בין ספריו: אור תורה, מאיר עיני חכמים, מאיר לארץ, אור טהרה, טוב עין, בית מאיר, נס לשושנים.
השארת תגובה