גלריה: 'חומש סעודה' בסאטמר

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

רגעים גדולים ונעלים במסיבת ״חומש סעודה״ במוסדות ״יטב לב״ ד׳סאטמאר בבני ברק, בהשתתפות הורים וסבים המאושרים שבאו לשאוב מלא חפניים נחת דקדושה של חינוך הטהור שמחנכים במוסדות הקד'

ה'חומש סעודה' התקיים בבנין התלמוד תורה ברחוב ברסלב את במת הכבוד פיארו ״חתני התורה״, ילדי החומש המאירים.

מקהלת ילדי הת"ת ליוותה את המעמד עם ניגונים מיוחדים שביטאו את היום הגדול והאהבה לתורה הקדושה

את המעמד ניהל ביד רמה המלמד הר״ר יוסף לייפער והילדים למדו את פסוקי החומש כשעיני ההורים והסבים זולגים דמעות של אידיש נחת.

בשם הנהלת המוסדות הביא את הברכה המנהל רוחני ר' נפתלי צבי בראדי, שדיבר בשבח המוסדות, והכוחות הגדולים המושקעים בילדים הטהורים להדריכם בתורה ויראת ה׳ טהורה העומדת לעד.

המעמד הסתיים בריקוד שיצאו ההורים וילדיהם בשירה פורצת "ברוך הוא אלקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת," עם בקשה ותפילה לעתיד "אלה וכאלה יוסף עמנו" שיוכלו להמשיך לתת את ״חינוך הטהור״ בדרך רביה״ק זי״ע תחת דגלו והדרכתו של האדמו״ר שליט״א עד ביאת הגואל בב״א.

השארת תגובה