ועדת הגבולות מעבירה אדמות מ'קציר' ל'ערערה'

דיון בזק במשרד הפנים מבקש להעביר אדמות מדינה משטחי היישוב קציר למועצת ערערה, על מנת לאשר עשרות אלפי יחידות דיור, תוך נזק בלתי הפיך לעתיקות וליער

היישוב קציר
היישוב קציר
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

תכנית מתאר חדשה למועצה מקומית ערערה עלולה לפגוע באופן קשה ובלתי הפיך ביישוב קציר.

תכנית המתאר שתעלה לדיון בקרוב, מתכננת את הרחבת הכפר מ- 23 אלף תושבים עד לכ- 50 אלף תושבים (בצפי לשנת 2060), עם תוספת של מעל מיליון מטר למגורים בכ- 6,000 יח"ד. וכן תוספת של כ- 400 אלף מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר.

התכנית מתכננת הכשרת בניה בדיעבד של אלפי מבנים לא חוקיים שמרביתן הוקמו על קרקעות חקלאיות מוכרזות באופן החורג מהוראות חקיקה ותכניות מתאר רבות.

במקביל לקידום תכנית המתאר הוכרז על תכנית נוספת בגבול הדרומי של הישוב ערערה ובסמוך לישוב הקהילתי קציר.

תכנית הותמ"ל, חורגת באופן משמעותי מגבול השטח המוניציפלי של הישוב ערערה, ומתכננת תוספת של 3,700 יח"ד (על המאושר), הלבנה של מאות מבנים בלתי חוקיים, הריסת חורש טבעי ויער הכולל למעלה מ- 15,000 עצים, בנייה בסמוך לאתר עתיקות (מתקופת "ההתנחלויות" של שבטי ישראל) בשם אל – אחוואט, הקמת אזור תעשייה מזהם, בניית כביש גישה רחב ושכונה בסמוך לישוב קציר, וכך למעשה מבוטל כמעט לחלוטין שטח החיץ בין הישובים, באופן הסותר את תכנית המתאר הקיימת.

לתנועת רגבים נודע כי ביום ראשון צפוי להתקיים דיון בזק בוועדת הגבולות שהקים השר דרעי, לשם העברת שטחים ממועצה אזורית מנשה לטובת ערערה לשם פיתוח ואישור התכנית ושינוי בטווח הזמן המיידי.

בתנועת רגבים מדגישים כי מדובר בתוכניות מרחיקות לכת אשר משפיעות באופן בלתי הפיך על האזור כולו, ופוגעת באופן אנוש במרקם החיים של היישוב קציר.

"אסור שתכניות כאלו יאושרו כלאחר יד, תוך חריגה משמעותית מתכניות קיימות וללא התחשבות בתושבי קציר שייפגעו מהתוכנית".

רונן רוזנטל חבר וועד הישוב קציר אומר, "התכנון המוצע הינו אבסורד ופוגע הן ביחסי השכנות והן בערכי הטבע כמו כן התכנון חורג מנורמות תכנוניות מקובלות, כך שלמעשה תכנון הכפר ממשיך כטלאי על טלאי. ועד הישוב קציר השכיל להציע חלופה תכנונית משלו שמטיבה עם שני הצדדים, בעת קבלת החלטות יש לכל הפחות לדון בחלופה זו".

בתנועת רגבים וביישוב ביקשו מהשר דרעי לקיים פגישה משולשת, על מנת להציג לו את הבעיות הרבות בתוכניות הנוכחיות, ולהקפיא את קידום התכניות, עד להכנסת שינויים שיאפשרו את המשך קיומם של חיים תקינים הן לתושבי קציר והן לתושבי ערערה.

השארת תגובה