עתירה: להפסיק הפרדה בבתי ספר

תנועת נאמני תורה ועבודה והורי הממ״ד הצומח בראש העין, בעתירה מנהלית לבית המשפט, כנגד עיריית ראש העין, משרד החינוך ומנהל החינוך הדתי: בטל את ההחלטה להפריד את בית הספר

כיתה
כיתה
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

תנועת נאמני תורה ועבודה והורי הממ״ד הצומח בראש העין, בעתירה מנהלית לבית המשפט, כנגד עיריית ראש העין, משרד החינוך ומנהל החינוך הדתי:

בטל את ההחלטה להפריד את בית הספר בהפרדה מגדרית, החל מכיתה א׳.

העתירה הוגשה על רקע התנגדותם של ההורים בבית הספר להפרדה המגדרית בבית הספר והתעקשות העירייה, משרד החינוך ומנהל החינוך הדתי להפריד את התלמידים מן התלמידות, החל מכיתה א׳.

בעתירה נכתב: ״לפני שנים אחדות החל תהליך של הפרדה מגדרית בחינוך הדתי בראש העין. התהליך, שהסתיים זה מכבר, הביא לכך שכיום אין כיתות מעורבות באף אחד מארבעת בתי הספר היסודיים-דתיים הוותיקים בעיר. ישנם שני בתי ספר שבהם לומדים בכיתות מופרדות, בית ספר שבו לומדים בנים בלבד ובית ספר שבו לומדות בנות בלבד. תושבי ראש העין אינם שמחים במצב זה…

בשנה שעברה, שנת הלימודים תשע"ט, הוקם בית ספר חמ"ד יסודי חדש, בשכונת פסגות אפק, זאת מתוך הכרה בצרכי העיר ההולכת וגדלה ומתוך התחשבות בצרכי תושביה החדשים ובאופיים. בית הספר הוקם כ"בית ספר צומח", כך שבשנה הראשונה למדו בו תלמידי כתה א' בלבד.

בשנת הלימודים החולפת, תשע"ט, למדו הילדים בכיתה אחת, ללא הפרדה מגדרית. אופי זה עולה בקנה אחד עם רצון ההורים (עובדה שאינה במחלוקת) ומקובל על הצוות החינוכי (כנ"ל). הורי התלמידים הניחו וציפו שכך יהיה אופי בית הספר גם בשנים הבאות.

במהלך חופשת הקיץ פשטה שמועה לפיה עיריית ראש העין מבקשת לכפות הפרדה מגדרית על בית הספר. לפי הטענות שהושמעו, אם בית הספר יהיה מעורב זה יהפוך אותו ל"מוסד ייחודי על אזורי" ויאפשר לכל תושבי העיר לדרוש לרשום בו את ילדיהם. לפיכך, גרסה השמועה, מתנגדת העירייה להפרדה, למען הסדר הטוב״.

עוד נכתב בעתירה כי ״החלטת המשיבים לכפות הפרדה על הורים המבקשים לילדיהם חינוך בכיתות מעורבות פסולה מעיקרה.

הפרדה זו, כשהיא באה נגד רצון ההורים, מהווה הפליה לפי החוק על רקע מגדר. החריג לחוק אשר חל כאשר אוכלוסייה מבקשת לצרוך שירות ציבורי בהפרדה – איננו מתקיים במקרה זה, בהיעדר בקשה מצד ההורים.

ההחלטה לוקה בליקויים רבים מבחינת תקינות ההליך המינהלי, ובכלל זה חוסר סבירות קיצוני״.

תגובה אחת
  1. הכותרת מטעה וגורמת לחשוב שהעתירה היא נגד כל בתי הספר החרדיים.
    רק שלא יהיו לי שערות לבנות מכל הכותרות האלה…

השארת תגובה