ספרי יסוד: יצירה מפתיעה וחדשנית

רשימת 'ספרי יסוד' של אוצר הספרים היהודי, מלווה במאות צילומים צבעוניים

ספרי יסוד
ספרי יסוד
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

זכה דורנו ורבו חובבי ספרים ואספנים, החפצים להביא לתוך חדרי משכיתם, אוצרות סגולה, ספרי קודש עתיקים ונדירים, ובעיקר דפוסים ראשונים ומהדורות חשובות של ספרי היסוד בה' הידיעה שהתקבלו בארון הספרים התורני.

אך שני קשיים גדולים ניצבים בפניהם, בבחירת ספרי היסוד, א. מה הם באמת ספרי היסוד שהתקבלו ברוב בתי המדרשות בכל תפוצות הגולה ונקבעו לדורות עולם בארון הספרים היהודי, ב. מה הם הדפוסים הראשונים של ספרי היסוד, או לחלופין המהדורות העיקריות והמתוקנות של אותם חיבורים?

מלאכה גדולה וכבירה זו הוטלה על צוות מומחים, מגדולי הידענים בדורנו בספרים עתיקים ומבכירי וותיקי העוסקים בתחום. ואף הם עסקו מלאכתם תוך כדי התייעצות מתמדת עם ת"ח מובהקים ומומחים בעלי שם, אשר רזי הספרות התורנית ומקצוע הביבליוגרפיה גלויים לפניהם.

בחירת הספרים והדפוסים הראשונים וכן קביעת המהדורה היסודית של ספרים שונים, היא מן המלאכות הקשות שבמקצוע הביבליוגרפיה. פעמים רבות יש קושי רב להתחקות אחר הדפוס הראשון של ספר אלמוני, או לקבוע כמסמרות שמהדורה אלמונית, היא הבנין אב לכל המהדורות הבאות אחריה.

לאחר עמל ויגיעה של כמה שנים, עלה בידם לערוך רשימת ספרים מקיפה ונפלאה, של אבני היסוד והבנין של אוצר הספרים התורני. הרשימה ערוכה לפי כללי הביבליוגרפיה והיא מסודרת בטוב טעם ודעת ובעיקר נוחה ונגישה לעזר ושימוש.

רשימת הספרים העיקרית מכילה כחמש מאות וחמישים ספרים, ערוכים ומסודרים בשלושים ואחת מחלקות לפי נושאים מוגדרים: תנ"ך, ש"ס, מדרשי חז"ל, ראשונים ואחרונים על הש"ס, רי"ף רמב"ם ומפרשיהם, ספרי הלכה, מנין המצוות, שו"ת, מוסר, דרוש, קבלה, חסידות, דקדוק, מחשבת ישראל, כללי התלמוד וספרי עזר, היסטוריה יהודית, ספרי תפילה לפי מנהגי העדות השונות, הגש"פ וכו'. בראש כל מחלקה הקדמה תמציתית ויסודית, ובסוף כל מחלקה רשימת 'הוספות' חשובה. לשלמות המלאכה נוסף מפתח ספרים מפורט לפי א"ב בו ניתן להיעזר ולמצוא את הספרים בקלות.

הספר מלווה במאות צילומים צבעוניים נדירים ביותר, שנאספו מספריות בעולם ומאוצרות ספרים פרטים. תוך שימת דגש על עיצוב ועריכה גרפית מרשימה, הן של הטקסט והן של התמונות והתוצאה אכן מרשימה ביותר.

רשימת ספרי היסוד וההערות הקצרות והקולעות שנילוו לרשימה, הם אוצר בלום לידיעות בסיסיות וחשובות ביותר, לכל הבא בשערי ספר. מבחינתינו זו אחת היצירות המרעננות והמפתיעות ובעיקר מהמועילות ביותר, שנראו לאחרונה בשדה הספר התורני.

עם צאתו לאור עולם, התקבל הספר באהדה רבה ובהתלהבות גדולה, בקרב האספנים והמתעסקים באיסוף ספרים עתיקים.

את הספר ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות.

השארת תגובה