"בבין הזמנים יש פחות שמירה"

מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א: "בין הזמנים הוא זמן של סכנה הלומד תורה בבין הזמנים נותן זכויות לכל כלל ישראל"

בבית הגרג אדלשטיין
בבית הגרג אדלשטיין
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א נשא דברים אודות חשיבות לימוד התורה בכל ימות השנה ובמיוחד בבין הזמנים, במעמד מיוחד שהתקיים במעונו לרגל סיום מסכת מעשר שני ומסכת תמורה. רה"י הזכיר בדבריו מעשה שהיה עם הצדיק מנתיבות הבאבא סאלי זצ"ל שבאו אליו לשאלו על פעולה צבאית, ושאל מתי חושבים לעשות את זה, ואמרו לו בשעה שתים בצהרים, ואמר להם שיעשו בשעה אחרת, כי בשעה זו אין סדר לימוד בישיבות וחסר זכות התורה.

כך גם בבין הזמנים הוא זמן של סכנה בגלל שיש פחות תורה כי לומדים פחות וחסר זכות התורה, וכידוע בבין הזמנים היו דברים מרים. החפץ חיים לא היה אומר לא טוב אלא היה אומר שזה מר, וע"י שעוסקים בתורה גם בבין הזמנים הרי זה זכות גדולה מאד גם לעוסקים בתורה, וגם יש בזה זיכוי הרבים שהלומדים נותנים זכויות לכל כלל ישראל שיינצלו מכל האסונות.

בסיום דבריו בירך רבינו מרן שליט"א שבעז"ה יהיה הצלחה בתורה לכל אחד ואחד.

במעמד הסיום שנערך במעונו של מרן ראש הישיבה שליט"א השתתף האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא שליט"א, שפתח בדברי ברכה למרן ראש הישיבה שליט"א ובדברי ברכתו במעמד אמר כי ע"י מצות תרומות ומעשרות ליתן תחילה מכל דבר להקב"ה, האדם זוכר את העיקר שאין קודם להקב"ה בעולם, וזהו ביאור מה שאמרו חז"ל כל המקיים מצות חלה כאילו עקר עבודה זרה, ויה"ר שנזכה כולנו להיות עוסקים ועמלים בתורה ודבקים בקב"ה.

במעמד השתתפו גם הגאון רבי איתמר גרבוז ראש ישיבת 'ארחות תורה', הגאון רבי ברוך דב דיסקין וראש עיריית ב"ב הרב אברהם רובינשטיין.

השארת תגובה