שוב שחיתות בנתניה? שכונת 'הרומנים'

עתירה: תכנית בנין עיר לפינוי בינוי בשכונת הרומנים בנתניה אושרה משיקולים זרים

שכונת הרומנים נתניה
שכונת הרומנים נתניה
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בלוד שעניינה תכנית בנין עיר לפינוי בינוי בשכונת הרומנים בנתניה, נטען כי התוכנית אושרה משיקולים זרים ולא עניניים, תוך הסתמכות על דוחות כלכליים כביכול של היזם ללא סקר עצמאי של הרשויות וללא חשיפת ההסכמים בין הצדדים שמהווה הסיבה לאישור התכנית בצפיפות גבוהה והענקת הזכויות לגורמים ספציפיים , ולא משיקולים תכנוניים.

העתירה הוגשה נגד הוועדה המחוזית מחוז מרכז ,הועדה המקומית נתניה ואח' על ידי בעלי חלקה שחלק מחלקתם  הוצאה מחוץ לשטח לתוכנית ממש ברגע האחרון לפני החלטה ליתן תוקף לתכנית. כעולה מהעתירה אשר הוגשה ע"י עוה"ד שמואל שוב ואורית חזקיהו ממשרד שוב ושות' שמייצגים את העותרים, ההחלטה להחריג את השטח נובעת מהחלטות מוטעות, חלקן בעקבות טענות למערכת הסכמים כלכליים נסתרת בין היזם לחלק מבעלי הקרקע. "באופן אבסורדי, כל אותם שיקולים "כלכליים" אינם נסמכים חלילה על בדיקות המצב העובדתי וההסכמי  של שמאים מטעם הוועדות המקומיות והמחוזיות ", טוען עו"ד שוב בעתירה ומסביר: "אלא על סמך הצהרות יזמים בעלי אינטרס בעניין רווחיות הפרויקט, מבלי שנערך סקר פרטני למתחם על ידי שמאי הועדה המקומית או על ידי שמאי הועדה המחוזית ומבלי שהוצגו ההסכמים וכן המצב העובדתי בפועל דהיינו של הבנוי והמאוכלס".

עוד נטען בעתירה כי בעוד שבהחלטה ראשונה אנשי המקצוע וביניהם יועמ"ש הוועדה המחוזית, ושמאי הוועדה המחוזית , תמכו בהשארות חלק מחלקת העותרים בתכנית והתריעו כי התכנון החלופי לקוי מיסודו. "התכנון החלופי מקטין את שטחי הבנייה למגורים, מגדיל את הצפיפות, מקטין את שטחי השטחים הציבוריים והפתוחים ומהווה בעיה תחבורתית של ממש", הרי ששינו עמדתם ללא הסבר והחליטו החלטה תמוהה ביותר שאין בה כל הגיון תכנוני.

העותרים הביעו את עמדתם כי נושא ההתחדשות העירונית חשוב ויש לקדמו, אולם הוא אינו חזות הכל: "רשויות התכנון אינן יכולות להסתמך ולהיבנות על סוגיות כלכליות של פרויקט, אך ורק על סמך הצהרות יזמים אשר להם שיקולים ומניעים שונים לחלוטין" והכל במטרה ליתן תוקף לתכנית מהר ככל שניתן ותוך פגיעה באחרים.

שכונת הרומנים בנתניה, הידועה גם בשם שכונת בן ציון, הוקמה בשנות ה-50 של המאה הקודמת על שטח של 8.3 דונם. השכונה כוללת  בניינים נמוכי קומה בתכנית . התכנית כוללת באופן חריג מתחמים לא צמודים , במתחם הראשון יוקמו כ-330 דירות חדשות במגדלי מגורים של כ-15 קומות ובמתחם השני, צפויים להיבנות עוד 551 דירות חדשות. 300 מהן מיועדות לבעלי קרקע חקלאית המשתרעת על פני 36 דונם, שהקצו כמחצית משטחם לטובת הפרויקט.

כשהתכנית רק החלה לרקום עור וגידים המליצה הועדה המקומית לכלול את החלקה של העותרים בתחום התכנית וייעדה אותה לשטחי מסחר ותעסוקה. אלא שבחלוף השנים ומשיקולים זרים, הופקדה התכנית בשנת 2018 להתנגדויות במתכונת שונה לחלוטין מהמתכונת המקורית. התכנית הופקדה כשהיא מחולקת לשני מתחמים: מתחם צפוני ומתחם דרומי, כשאין ביניהם כל רצף תכנוני וכשהיא כוללת שטח קטן מחלקת העותרים, על מנת לאפשר דרך גישה לפרויקט. המתחם הדרומי, אשר הנו שטח חקלאי הוכלל בשטח התכנית לכאורה  על מנת לאפשר ביצוע תכנית פינוי בינוי במתחם הצפוני של התכנית, יחד עם זאת קבעו שטח ללא נימוק תכנוני. וכן בניגוד להחלטות קודמות שתנאי לבניה קידום הפינוי בינוי בתכנית זו שחררו 300 יח"ד לבניה מיידית ללא קשר לפינוי בינוי

בסיכום העתירה נטען כי הפגיעה בזכויות הקנייניות של העותרים משך שנים, פעם אחר פעם בניגוד להבטחות הרשויות לכלול את חלקת העותרים בתחום התכנית וכי החלטת הוועדה המחוזית נובעת משיקולים זרים ולפיכך פסולה היא. זאת ועוד החלטת הועדה המחוזית נעדרת את ההנמקה הראויה כמתבקש מרשות מנהלית והיעדר מידע מספק תוך הסתרה מכוונת של נתונים חשובים ביותר לרבות הסכמים וכיו"ב שמהווים הנימוק לתכנית – כל אלו מצביעים על כך כי בהחלטת המשיבות נפל פגם המצדיק התערבותו של בית המשפט.

מכאן פניית העותרים לבית המשפט בבקשה  להורות על ביטול ההחלטות של ועדות התכנון וועדת הערר ולהורות על הכנסת חלקת העותרים לתכנית כפי שהומלץ מלכתחילה ע"י הועדה המקומית או לפחות בחלקה כפי שהוחלט בתחילה ע"י הועדה המחוזית ללא השינוי התמוה.

השארת תגובה