אלעד: ילדי החינוך המיוחד לא שובצו

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

משרד החינוך נמצא במשבר גדול עליו מתריע כבר קרוב לשנה ואין תקציב. יש לזה השפעה ישירה על תלמידי החינוך המיוחד, 13 תלמידים מאלעד עדיין לא משובצים לשנה הבאה.

ילדי חינוך מיוחד במוכר שאינו רשמי (בעיקר חרדי) לא יקבלו את כל סל השעות לו הם זכאים.

בחינוך המיוחד החרדי הבעיה כפולה: ילד בחינוך המיוחד החרדי יקבל בשנת הלימודים הקרובה פחות מילד בחינוך הרגיל.