ישיבת 'קיבוץ' חדשה על שם מייסד מטרסדורף

במעמד גדולי ראשי הישיבות, נפתחה ישיבה ייחודית בירושלים, לטובת 50 תלמידי 'קיבוץ' נבחרים מכל עולם הישיבות הליטאי

הקמת הישיבה
הקמת הישיבה
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

במעמד רב רושם נפתחה בירושלים הישיבה החדשה לבני הקיבוץ, לזכרו ולעילוי נשמתו של הגאון רבי עקיבא עהרנפלד זצ"ל, מייסד ונשיא קרית מטרסדורף ומוסדותיה בארה"ב וירושלים.

המעמד נערך ברחוב הרב סורוצקין בקרית מטרסדורף בירושלים בראשות ראשי הישיבות, וראש הישיבה הגאון רבי יצחק עהרנפלד. בראש הקיבוץ ישמש הגאון רבי נחום בר חיים, והגאון רבי זאב נוימן שישמש כראש חבורה בסדר א'.

ראש ישיבת חברון, הגאון רבי דוד כהן, נשא את המשא המרכזי והביא את דברי הפסוק טוב אחרית דבר מראשיתו, כעת התנכסו פה טובי הבחורים בעולם הישיבות, ועכשיו זה דבר מבורך מה שפותחים ישיבה חשובה כזו.

ראש הישיבה הגאון רבי יצחק עהרנפלד סיפר כי הגר"ע עהרנפלד זצ"ל היה מסור לתורה בצורה שאין לה אח ורע, ומסר את כל נפשו בשביל להקים תורה בכל המקומות, וכזה דבר מבורך שמקימים עוד מקום תורה זה מוסיף נחת רוח לנשמתו הגדולה.

הקיבוץ החדש שימנה לקראת זמן אלול כחמישים בחורים מישיבות פוניבז', מיר ברכפלד, נתיבות החכמה, נתיב הדעת, ארחות תורה, תורה בתפארתה, נחלת הלווים, בית מתתיהו ותושיה בתפרח.

במעמד השתתפו ונשאו דברים הגאון רבי דניאל קלמן וולפסון, ראש ישיבת נתיבות החכמה, והגאון רבי חיים פרץ ברמן, מראשי ישיבת פוניבז'.

השארת תגובה