מנהלי הסמינרים על משמר החינוך

כמאה מנהלי סמינרים מכל רחבי הארץ, השתתפו ביום העיון השנתי שע"י איגוד הסמינרים

פאנל מנהלים
פאנל מנהלים
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

כמסורת רבת שנים, נערך השבוע יום העיון השנתי של 'איגוד הסמינרים', במסגרתו התכנסו כמאה מנהלי סמינרים 'בית יעקב' מכל רחבי הארץ, במטרה לעסוק באתגרי הזמן והשעה, שנערך ביוזמת 'איגוד מנהלי הסמינרים בית יעקב בא"י'.

אל הכינוס באו כמאה מנהלי סמינרים חברי איגוד הסמינרים, המייצגים עשרות אלפי תלמידות כ"י, הלומדות במוסדות הסמינרים בכל רחבי הארץ. את הכינוס הנחה הרב יצחק אוסטרליץ, מנכ"ל איגוד הסמינרים, שהביע את שמחת כלל המנהלים בהתכנס כולם יחד לדון שוב באתגרי השעה המונחים לפתחם, ולטכס עצה בכדי לעמוד על משמר החינוך.

את יום העיון פתח הרב זאב וולף, מנהל סמינר הרב וולף בבני ברק ויו"ר איגוד הסמינרים. הוא הקריא את מכתבם של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ומרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א ליום העיון.

הרב מנחם גרינבוים, מנהל סמינר ויז'ניץ בבני ברק, העלה את זכרם של מנהל רשת סמינרי "בית מלכה" בעלזא הרב אברהם יהודה פיינר ז"ל ושל מנהל סמינר שצ'רנסקי ומכון בית יעקב למורות הרב בנימין שצ'רנסקי ז"ל, שנכחו לאורך השנים בכינוסי האיגוד.

לאחר מכן נשא דברים הגה"ח רבי אהרן טויסיג שליט"א, מנהל רוחני בישיבת אלכסנדר. לאחריו נשא דברים הגאון רבי יהושע אייכנשטיין שליט"א, ראש ישיבת יד אהרן, בדבריהם עמדו על גודל מעלת החינוך למידות טובות ודרך ארץ.

לאחר מכן ענו הגאונים הרב טויסיג והרב אייכנשטיין שליט"א לשאלות מנהלים בענייני חינוך, שהועברו אליהם בהנחיית הרב ישראל ארנטרוי שליט"א, מנהל סמינר "לדעת חכמה" אלעד. המושב הסתיים בפאנל נרחב של התמודדויות בנושא דרך ארץ, בו השתתפו מנהל סמינר "בית בינה" הרב משה איינהורן, מנהל סמינר "גור" בערד הרב אריה רוטנברג, והרב אריה רוב מנהל סמינר "מעלות בית יעקב".

בפתיחת מושב הצהרים, ניתנה תעודת הוקרה מטעם איגוד הסמינרים ליו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני, נוכח פועלו הרב למען הסמינרים ודאגתו התמידית לעזרתם ותקצובם, במושב השתתפו שלוחא דרבנן, נציגי 'יהדות התורה' – סגן שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן, יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני וח"כ ישראל אייכלר. חברי הכנסת הביעו בדבריהם הערכה רבה לציבור מנהלי הסמינרים העומדים בעוז ובגאון על משמר החינוך. הם ציינו כי זו עבודה שלא הופכת קלה יותר עם השנים, אולם שלוחי הציבור בכנסת ובממשלה פועלים כל העת על מנת להקל על מנהלי הסמינרים ולסייעם, והציעו מגוון דרכי התמודדות מול הקשיים הבירוקרטיים הניצבים על סדר יומם של מנהלי הסמינרים.

ח"כ ישראל אייכלר הקריא את מכתבו של כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א למשתתפי יום העיון.

יום העיון הסתיים במושב מרומם שעסק בדברו ועקרונותיו של בית דין "משמר התורה", אשר הוסמך לקבוע את גדרי הצניעות וחשיבות העניין בנושא. רבה של רכסים הגרי"מ זוננפלד שליט"א והגאון רבי יהושע פינק שליט"א, דומ"ץ דחסידי בעלזא ומנהל רוחני ברשת "בית מלכה" בעלזא וחבר הנהלת איגוד הסמינרים, עוררו בדבריהם על חשיבות הנושא.

עם סיום יום העיון, הביעו המנהלים תודה והוקרה רבתי ל'איגוד מנהלי הסמינרים' ולמנכ"ל הרב יצחק אוסטרליץ, שטרח ללא לאות בארגון יום העיון על הצד הטוב ביותר בכל התחומים, מתוך מטרה להעניק למנהלים יום עיון ייחודי, גדוש תוכן ומעשיר, המחזק את דרכה של "בית יעקב" ושמירת צביונו.

השארת תגובה