"האוצר אחראי לתורים הארוכים, לצפיפות ולזיהומים בבתי החולים"

ד"ר זאב פלדמן, יו"ר ארגון רופאי המדינה וסגן יו"ר הר"י: "הפרסומים המרובים מטעם האוצר על שכר הרופאים מגמתיים ומטעים. בניגוד לנאמר, השירות שמקבלים מבוטחי הביטוחים המשלימים נפגע קשות, הן עקב צמצום מספר היועצים והן עקב עליה חדה בהשתתפות העצמית. ברצוני להזכיר לאנשי משרד האוצר שתפקידם לדאוג למערכת הבריאות, ולא לנהל קרב תודעתי מגמתי ומוטה כנגד ציבור הרופאים. האוצר הוא שאחראי לתורים הארוכים לרופאים מומחים ולניתוחים, לצפיפות ולזיהומים בבתי החולים, להעדר ההיערכות לפרישתם הקרבה של מאות רופאי משפחה, להיעדר ההיערכות להזדקנות האוכלוסיה. אי אפשר להסתיר בצורה צינית את כל המחדלים הללו ולעסוק רק בשכר הרופאים. רופאי ישראל הם אלה שבזכותם, למרות כל הכשלים של משרד האוצר, זוכים עדיין אזרחי ישראל לשירות רפואי מצטיין"