מאבק חדש: מי יהיה מנכ"ל משרד המשפטים

"מינוי לא ראוי שאין לאשרו": התנועה לאיכות השלטון דורשת מוועדת המינויים לפסול את כניסת עו"ד כהן לתפקיד מנכ"ל משרד המשפטים

אמיר-אוחנה
אמיר-אוחנה

בחודש יולי האחרון הדיח שר המשפטים אמיר אוחנה את מנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור מתפקידה, כשבפרסומים צוין כי פלמור תפרוש מתפקידה "על פי בקשתו" של השר. בעקבות האירועים, פנתה התנועה אל שר המשפטים, נציב שירות המדינה והיועמ"ש בדרישה כי השר יחזור בו מפיטורי פלמור. לאחר שהדרישה לא נענתה, עתרה התנועה לבג"ץ. ב-05.08 שלחה המדינה עדכון לפיו ועדת החריגים בנציבות החליטה לאשר את מינויו של עוה"ד כהן למנכ"ל משרד המשפטים וכי ועדת המינויים תתכנס על מנת לבחון את המינוי.

מתוך הפנייה: ועדת המינויים תפקידה להבטיח כי מינויים בשירות המדינה ייעשו משיקולים עניינים ולא יונחו ממניעים של זיקה פוליטית., על פי הנחיות היועמ"ש, על מנת לאשר החלפת מנכ"ל בתקופת בחירות צריך להיווצר מצב חריג ביותר בו השתכנע נציב שירות המדינה כי אין מנוס מהחלפת המנכ"ל לשם תפקודו התקין של המשרד. בעניינו של עוה"ד כהן, לא רק שלא ניתן אישור מראש למהלך כפי הנדרש בהנחיה, מדובר במצב חריג שבחריגים בו שר המשפטים מונה על ידי ממשלת מעבר ללא שהכנסת אישרה את המינוי. ל"סטטוס" זה של השר אוחנה חשיבות עליונה, שכן העובדה שהוא מכהן בתקופת בחירות על פי מינוי של ממשלת מעבר משליכה על יכולתו לבצע מהלכים של קידום יוזמות ורפורמות בתקופת כהונתו.

למנכ"ל שייכנס ייקח לפחות מספר שבועות להתאקלם וללמוד את התפקיד– ובוודאי לא יישאר לו זמן בתפקיד לסייע לשר להוביל יוזמות ולקדם את המשרד. אין כל היגיון באישור מינוי של מנכ"ל חיצוני שלא הגיע משירות המדינה ושאיננו משפט בכיר בעל יכולות ניהול מופתיות, לפרק זמן כה קצר. קורות חייו של עוה"ד כהן, אף כי מרשימים הם, לא מצביעים על יכולות מיוחדות לנהל משרד, בוודאי שלא משרד כה גדול ובתקופה כה רגישה וקשה. מעבר לכך, השר לא הצביע בעניין זה על כל מהלכים שנקט על מנת לאתר עובד מדינה בכיר בתוך משרד המשפטים שיוכל להתמנות למ"מ המנכ"ל לתקופה הקרובה, אלא רק טען שקיים פגישות ושיחות עם בכירים שונים ואו שמצא כי אין לאותם הבכירים יכולות ניהול מספקות, או שמצא כי לא נוצר ביניהם האמון המספק למשרת המנכ"ל. בפרק זמן כה קצר ספק אם ניסה השר למצוא גורם שיענה על כלל הקריטריונים האמורים, ובמקרה שהגיע מראש לשיחות אלו על מנת "לשלול" את כלל הגורמים, מובן שלא הצליח למצוא גורם מתוך המשרד שיוכל למלא את התפקיד לפרק הזמן הקצר שנותר. התנהלותו של השר אוחנה, היעדר הנימוקים המספקים והימנעותו מאיתור מועמד מתוך שירות המדינה, מצביעים כולם על הצורך בדחיית בקשתו לאשר את עוה"ד כהן ותחת זאת להורות לו לאתר ממלא מקום מתוך שירות המדינה, עדיף ממשרד המשפטים.

השארת תגובה