גלריה: כינוס מפעל הש"ס ה-36

מעל 2500 נבחנים בכל חודש דרך מפעל הש"ס!

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ראש הישיבה הגאון הגדול רבי גרשון שליט"א אירח את האסיפה. מחוסר מקום, נערך הכינוס בבית מדרש משך חכמה מתחת לביתו.

קודם לאסיפה עלה נשיא מפעל הש"ס כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א למעונו לביקור.

אסיפת חברי הנשיאות מתקיימת דווקא בערב שבת חזון שאז בני הישיבות בבין הזמנים ולראשי הישיבות יש זמן פנוי לאסיפה.

במהלך האסיפה נתן הרב שמואל הלברשטאם, מנכ"ל המפעל סיקור על השנה החולפת בציינו שמעל 2500 נבחנים מידי חודש.

באסיפה השתתפו מארח האסיפה: ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, נשיא המפעל כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א, ראשי הישיבות: הגרב"ד פוברסקי. הגרב"מ אזרחי. הגר"צ דרבקין. הגר"ד כהן. הגר"מ ארנסטר. הגר"מ זילבר הגר"ח פיינשטין. הגר"נ נוסבוים. הגר"צ רוטברג. הגרח"צ שפירא. הגרא"פ מוטצען. הגרד"י שפירא. הגר"מ ברזובסקי. הגר"י ברטלר. הגרח"פ ברמן. הגר"א גרבוז. הגרא"י פינקל. הגר"נ רוטשטיין. הגר"ש שטיינמן ועוד.

הדיון על סדר הלימודים והמבחנים לשנת תש"פ נערך מעל לשעה.

השארת תגובה