"על בחורי הישיבה להרגיש כי הם נמצאים בגן עדן"

ר"י פוניבז' הגרב"ד פוברסקי הגיע אתמול לביקור מיוחד בישיבה לצעירים מצויינים 'שלום רב' באשדוד בראשות הגר"ש רביבו

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

את פניו קיבלו ברחובה של עיר כ – 400 מילדי התתי"ם בעיר – נחלת מאיר, חניכי הישיבות ואבן ישראל.

בדבריו בפני התלמידים, עורר ראש הישיבה את התלמידים על הזכות של בן ישיבה ואמר כי על בחורי הישיבה להרגיש כי הם נמצאים בגן עדן, "שהרי אדם הראשון היה בגן עדן ומלאכי השרת היו צולין לו בשר ומסננין לו יין, ואדם הראשון היה בעולם הגשמי ובהכרח הכוונה על גן עדן התחתון וזה בית המקדש, מקום השראת השכינה בתחתונים.

ומיום שחרב ביהמ"ק אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד – היינו היכלי הישיבות וממילא בחורים בישיבה נמצאים בגן עדן וכך הם צריכים להרגיש ועי"ז יצליחו בלימודם".

בסיום דבריו בירך בחום את ראש הישיבה הגר"ש רביבו שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה וכן את בחורי הישיבה שיצליחו בלימודם.

השארת תגובה