ילדי פרדס כץ ביקרו אצל גדולי ישראל

ילדי המכינה בת"ת אילת השחר פרדס כץ – ביקרו במעונם של גדולי ישראל – מרנן הגר"ח קנייבסקי, הגר"ג אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי

מסיבת סידור 2
מסיבת סידור 2
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

לרגל מסיבת הסידור זכו ילדי המכינה בת"ת המרכזי אילת השחר בפרדס כץ יחד עם המנהלים הר"ר אשר בנדיקט והר"ר צבי יואל והמלמד הר"ר נחום ברכר להיכנס במעונם של גדולי ישראל שליט"א ולהתברך מפיהם.

תחילה נכנסו למעונו של מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א שברך בחום את הילדים ושיבח את מעלת התפילה מתוך הסידור, כן הוסיף וברך את המנהלים והמלמד שליט"א בחום רב.

משם המשיכו לביתו של ראש ישיבת פוניבז' הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א שביקש לשמוע את הילדים שרים את קטעי התפילה מתוך הסידור ונהרה עלתה על פניו.

בהתרגשות רבה המשיכו למעונו של רשכבה"ג רבנו שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א וזכו להתברך מפיו בחום רב וכל ילד זכה לקבל מידיו הקדושות את הסידור.

לאחר ההתעלות בביתם של גדולי ישראל פנו בחרדת קודש לעבר ציונו של רבנו מרן ראש הישיבה בעל האילת השחר זיע"א שהת"ת הוקם בברכתו ובהכוונתו ואף נקרא על שמו ושם העתירו בתפילה כשאיפתם הטהורה לגדול ת"ח ומאירים את העולם בתורה ומעשים טובים.

יצוין, כי בשנים האחרונות חווה שכונת פרדס כץ התפתחות רוחנית אדירה כאשר שכונה שמקדם היתה מחוץ לגבולות הקדושה עתה מלאה באברכים ויהודים שומרי תומ"צ כאשר הוא הת"ת היחיד באזור מזרח פרדס כץ והוקם אך לפני שנים ספורות וכבר הוא מונה למעלה ממאה וחמישים ילדי חמד כ"י, ובכל שנה ושנה רבים רבים מתדפקים על דלתות הת"ת בכדי לזכות שילדיהם יתחנכו שם והמקום צר מלהכיל את הבאים.

הת"ת מתנהל בפיקוחו ובהכוונתו של הרה"ג רבי בן ציון נורדמן מנהל ת"ת החינוך במודיעין עילית ות"ת אילת השחר בבית שמש רמה ג', ולקראת שנת הלימודים תש"פ הבעל"ט נתמנה בנו הרב בצלאל למנהל הת"ת החדש בב"ב.

הורי התלמידים מבקשים להודות למנהלים המסורים הרב אשר בנדיקט והרב צבי יואל שלא חוסכים שום מאמץ בזמן ובכל דבר אחר לרווחת התלמידים ושיזכו לקבל את החינוך הטוב ביותר בלי התפשרות על קוצו של יו"ד.

השארת תגובה