היעד הממשלתי להפחתת פליטת גזי החממה

דו"ח המשרד להגנת הסביבה על יישום התוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה הוגש לממשלה

תחנת מעבר פיראטית. צילום אילי אטיאס המשרד להגנת הסביבה
תחנת מעבר פיראטית. צילום אילי אטיאס המשרד להגנת הסביבה
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

המשרד להגנת הסביבה מדווח על יישום התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה לשנים 2017-2016. בימים אלה, המשרד להגנת הסביבה מכין דיווח על שנת 2018, אשר יוגש לממשלה עד דצמבר 2019. הדוח סוקר את יישום התכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי החממה ואת התקדמות הממשלה לקראת היעדים עליהם התחייבה במסגרת הסכם פריז. דוח זה בוצע על ידי המערך הלאומי למעקב ובקרה אחר יישום התכנית ויעדיה הבינלאומיים של ישראל.

ע"פ הדו"ח, בשנים אלה הושגה הפחתת פליטות גזי חממה משמעותית: של כ-6.2 מיליון טון גזי חממה ב-2016 ו-7.6 מיליון טון גזי חממה ל-2017 – בעיקר עקב העמקת הפחתת השימוש בפחם. המשרד להגנת הסביבה עבד במשותף עם משרד האנרגיה להפסקת השימוש בפחם עד שנת 2030, צעד אשר קיבל חיזוק משמעותי עם פרסום התכנית האסטרטגית של משרד האנרגיה

החיסכון הכלכלי למשק: כתוצאה מהפחתת זיהום האוויר ומהפחתה בעלויות תפעול בשנת 2017 נאמד החיסכון הכלכלי למשק בכ-4.1 מילארד שקל.

היקף ההפחתה הצפוי כתוצאה מהמדיניות הממשלתית אשר אושרה עד סוף 2017 וטרם יושמה במלואה תביא לעמידה ביעד הפליטה לנפש שנקבע לשנת 2025.

סך פליטות גזי החממה של ישראל ב-2016 היה 78.6 מיליון טון שהם 9.2 טון גזי חממה לנפש וב-2017 היה 78.3 מיליון טון, שהם כ-9 טון לנפש. היעד ל-2025 הוא 8.8 טון לנפש ול-2030 הוא 7.7 טון פליטות לנפש.

עיקר ההפחתה שהושגה ב-2017 נובעת מצמצום ייצור החשמל בתחנות כוח פחמיות קיימות.

מהדיווח עולה פער גדול בעמידה ביעדים בתחום ההתייעלות האנרגטית, כך שהושג רק כ-1% בלבד לעומת יעד של 17% בשנת 2030. במשרד להגנת הסביבה מדגישים כי האמצעי הנוסף המשמעותי ביותר, שיביא להתייעלות אנרגטית ולחיסכון בזיהום, ייצור חשמל וגזי חממה, הוא חיוב בנייה ירוקה בכל המבנים החדשים בארץ.

מענקים ממשלתיים: במהלך 2016-2017 אושרו במסגרת תוכנית של משרדי הגנת הסביבה, הכלכלה, האוצר והאנרגיה מענקים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת גזי חממה בסך של 190 מיליון שקל, שמינפו השקעות פרטיות בסך 660 מיליון שקל ב-390 פרויקטים.

אמצעי ההפחתה שיש לבצע כדי לעמוד ביעדים עד ל-2030 כוללים:

סגירת יחידות 1-4 בתחנת הכוח הפחמית "אורות רבין" בחדרה (נושא באחריות משרד האנרגיה)

עמידה במדרגות ההפחתה בשימוש בגזי קירור מסוג HFC שהוגדרו בתיקון קיגאלי לפרוטוקול מונטריאול (נושא באחריות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה)

עמידה ביעד שנקבע ל-17% התייעלות אנרגטית בצריכת החשמל – כולל חיוב עמידה בתקן בנייה ירוקה בכל המבנים החדשים בישראל והפעלת מנגנוני תעריף לתמרוץ התייעלות אנרגטית (משרד האנרגיה ורשות החשמל)

עמידה ביעדי הממשלה שנקבעו לייצור באנרגיות מתחדשות ל-2025 ו-2030 (משרד האנרגיה)

עמידה ביעד לצמצום הנסועה הפרטית ב-20% עד 2030, כולל הגשת תוכנית מפורטת לשנים 2020-2030 לצמצום הנסועה הפרטית (משרד התחבורה).

השארת תגובה