קמפיין להחיות נפש, דינוב פולין

אירוע השקת קמפיין "להחיות נפש" לבניית בנין הכנסת אורחים החדש והמפואר על ידי מוסדות בני יששכר בדינוב שבפולין

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך
השארת תגובה