שידורי התעמולה: מלצר דחה עתירות 'קשת ו'רשת'

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית דחה את עתירת שידורי קשת ורשת נגד סיעות הכנסת, היועץ המשפטי לממשלה, והרשות השניה לרדיו וטלוויזיה בנוגע למועדי שידורי התעמולה ושידורי הסברה

השופט חנן מלצר בכנס AIS
השופט חנן מלצר בכנס AIS
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר, דחה לפני הצהריים את עתירת שידורי 'קשת' ו'רשת' בנוגע למועדי שידורי התעמולה מטעם הרשימות והמפלגות המתמודדות בבחירות לכנסת ה-22 וכן שידורי הסברה מטעם ועדת הבחירות המרכזית.

העותרות ביקשו כי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, יפרש את הוראות החוק כך, שסך כל הזמנים של מועדי שידורי תעמולה מטעם הרשימות והמפלגות וכן שידורי ההסברה, יתחלקו בין כלל המשדרים, ובמצטבר יהיה שווה לזמן השידור שהושת על תאגיד השידור הציבורי מכוח החוק. זאת חלף הפרשנות הנהוגה כיום, לפיה, יש לשדר את מלוא זמן שידורי תעמולה בכל אחד מהערוצים שקיבלו רישיון לשידורי טלוויזיה מכוח חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990.

כמו כן, ביקשו העותרים, כי שיבוצם של שידורי תעמולה ייעשה בשעות שאינן שעות של צפיית שיא.

את הרשות השניה ייצגו עוה"ד דרור גדרון ונגה גל ממשרד אפרים אברמזון

השופט מלצר כאמור דחה את הבקשה וציין בהחלטתו, כי:

"המענה למצב זה איננו יכול לבוא לידי ביטוי באמצעות שינוי של פרשנות להוראות סעיף 16ג' לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), והתכליות מצביעות כולן באופן ברור, שיש להעדיף את הפרשנות הנוהגת, שלפיה כל אחד מבעלי הרישיונות ישדר את מלוא מכסת שידורי תעמולה. ואכן, אין בנזק הנטען זה, כדי להצדיק אימוץ פרשנות שתפגע בצורה משמעותית בצורך להגשים את התכליות הנוגדת והעדיפות שבבסיס שידורי תעמולה. לכן אין גם בטיעון זה כדי להביא לקבלת העתירה".

עוד מוסיף השופט מלצר בהחלטתו, כי ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית אין סמכות להידרש במקרה זה לנושא ההקלות המבוקשות, אך… "נראה לפיכך כי המזור לטענותיהן של העותרות נתון בידי הרשות השניה, שחלה עליה החובה כרגולטור-מאסדר, לבחון את המצב הנוהג, ובהתאם לסמכויותיה על פי דין- לשקול מתן הקלות לגופים המשדרים, ככל שהדבר באפשרותה, או לנסות וליזום שוני בתקנות הרלונטיות, במידת הצורך".

השופט מוסיף, כי "כל זאת, בראי המצב הנוצר ובשים לב לכך כי אף הרשות השניה הביעה דעה שיש צדק ענייני בטענות העותרות לגבי הפגיעה בהן בנסיבות הנתונות".

השארת תגובה