אלעד: טקס חלוקת תעודות

במעמד רב רושם שהתקיים בעיר אלעד, הוענקו תעודות הוראה ע"י המכון למצוות התלויות בארץ ובית ההוראה 'משכן התורה' בראשות הגרש"ז רווח

212A8249
212A8249
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בכינוס השתתפו רבני העיר הגר"מ מלכה והגרש"ז גרוסמן וכן הגר"ש מחפוד והגרמ"מ קארפ, ועוד רבני קהילות ומורי הוראה.

כמו כן השתתפו ראש העיר ישראל פרוש וממלא מקומו יהודה בוטבול.

הרבנים בדבריהם העלו על נס את חשיבות לימוד ההלכה למעשה, וכן את האחריות המוטלת על כתפיהם של מורי הוראה בישראל, תוך שהם מציינים לשבח את מסירותו של הגרש"ז רווח בהעמדת תלמידי חכמים הגונים.

תעודות ההוראה היו בשלשה מסלולים: איסור והיתר, טהרה ושחיטה ונחתמו על ידי הרבנים אשר עברו על המבחנים ונוכחו לראות את שליטתם וידיעתם בהלכה של האברכים.

יש לציין שעל התעודות חתם אף הראשל"צ הגרש"מ עמאר מורה דרכו של המכון, שנבצר ממנו ברגע האחרון להשתתף במעמד.

השארת תגובה