רבני העיר התכנסו וסיכמו לעמוד על משמר השבת

נרות שבת
נרות שבת
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הכינוס החצי-שנתי של רבני בת ים, בראשות הרב הראשי הרה"ג אליהו בר שלום, ושאר רבני העיר. כינוס זה מתקיים בצום עשרה בטבת ובצום שבעה עשר בתמוז, כדברי הגמרא שיש לרבני העיר להתכנס ביום הצום ולפשפש בענייני העיר.

הכנס נערך בהשתתפות הגאון רבי יעקב רוז'ה, הגאון הרב ישראל מלכה, עשרות מרבני הקהילות וראשי הכוללים בעיר, ור' בנימין אלחרר, יו"ר המועצה הדתית, המארח את הכנס.

הרב הראשי מסר סקירה על מצב הדת בעיר ועל הבעיות הקיימות עדיין. שלשה נושאים מרכזיים נידונו, ולובנו בהלכה ובטיכוס עצה איך להתנהל בצורה אחידה.

שאלת השבת תפסה מקום מרכזי ביותר, פתיחת חנויות מעבר לחוק, יציאת אוטובוסים לפני צאת השבת, איסוף פסולת בשבת, ועוד. כמו"כ נדונה בהרחבה סוגיית קירוב בני הנוער, ונתקבלו החלטות מעשיות בכל אחד משני התחומים. כמו"כ מסר הרב סקירה וידיעות בנושא שלישי, פנימי אל הרבנים, כדי לשמור על הקדושה בעיר בת ים.

שלטי "עם מקדשי שביעי", ובהם קריאה להעדיף קניה רק בחנויות ואצל נותני שירותים שומרי שבת, יופצו בקרוב לבתי הכנסת.

בנימין אלחרר יו"ר המועצה הדתית אומר: "לצערנו, השבת הפכה למשהו שכאילו ניתן להתווכח עליו. אצלנו בבת ים זה לא יקרה. כל הרבנים מכל העדות והסגנונות ישבו כאן והביעו את דעתם, ואני שמח שהעיר שלנו מלוכדת מאוד סביב התגובה והדרכים שיש לנהוג בנושא שמירת השבת. יש לנו שיתוף פעולה מראש העיר ומהמשנה רפי ברנז, ונדאג שאווירת השבת תישמר ברחובות העיר".

השארת תגובה