המשטרה הירוקה פתחה בחקירה פלילית

המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה פתחה בחקירה פלילית נגד משליכי פסולת בניין פיראטיים שנתפסו "על חם" ותועדו בחוף אשקלון ובגבעון החדשה

אתר פסולת פיראטי בחוף אשקלון לפני הפינוי צילום - המשרד להגנת הסביבה
אתר פסולת פיראטי בחוף אשקלון לפני הפינוי צילום - המשרד להגנת הסביבה
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף עם המדור להגנת הסביבה במשטרת ישראל, ביצעו בשבועות האחרונים בגבעון החדשה וכן בחוף אשקלון פעילות סמויה של תצפיות ותיעוד. זאת, לצורך איסוף ראיות על קיומם של אתרים להשלכת פסולת בניין פיראטיים.

גבעון החדשה: בעקבות מעקב המשטרה הירוקה בשטח פתוח של המועצה האזורית מטה בנימין, שתיעדה פינוי בלתי מבוקר של פסולת בניין בניגוד לחוק בצורה הגורמת לנזק סביבתי ולזיהום מקורות המים, נתפסו שתי משאיות ומחפרון על-ידי הצוות. המשטרה הירוקה פתחה בחקירת המקרה והמעורבים.

חוף אשקלון: לאחר איסוף ראיות מתמשך בחודש שעבר, נתפסה משאית (פירקית) שבאמצעותה הושלכה פסולת בניין באתר לאיסוף פסולת פיראטי בחוף אשקלון. המשטרה הירוקה פתחה תיק חקירה, בוצעו חקירות באזהרה, והמשאית נתפסה. בית המשפט קבע כי המשאית לא תשוחרר עד אשר אתר הפסולת ינוקה. בעקבות כך, השטח נוקה – פונתה מהאתר פסולת בכמות של כ-300 טון, ואישורי ההטמנה הועברו למשרד כנדרש. לאור זאת, המשאית שוחררה – רק לאחר ניקוי אתר הפסולת הפיראטי.

יוסי בר, מנהל המשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה: "נמשיך לפעול ביד קשה ובנחישות כנגד עבריינות סביבתית. תפיסת כלי-הרכב ששימשו לביצוע העבירה, גרירתם ואחסנתם, מביאה להפרדה בין העבריין לבין כלי ביצוע העבירה ולהגברת הציות הסביבתי. שימוש בסמכות זו, בנוסף לחקירה פלילית, הגשת כתבי אישום ודרישות להסרת המפגע – מאפשר לנו להתמודד עם תופעת ההשלכות הפיראטיות".

השלכת פסולת בניין ברשות הרבים היא בעיה רחבת היקף, המהווה את אחד המפגעים הבולטים ביותר להם חשוף הציבור הרחב. ערוצי נחלים וצדי דרכים בכל רחבי הארץ, מלאים בערימות של פסולת בניין שפונו שלא כחוק על-ידי קבלנים ומובילים שונים.

לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, מדי שנה נוצרים בישראל כ-3.6 עד 6.2 מיליון טון פסולת בניין. פסולת זו היא תוצר לוואי של בנייה חדשה והריסת מבנים, שיפוצים של נכסים והקמת תשתיות לאומיות ומוניציפליות. בעוד שחוק שמירת הניקיון אוסר על יצרן פסולת בניין להשליכה ברשות הרבים, רק 2.7 מיליון טון פסולת בנייה מגיעה למתקני טיפול וסילוק מוסדרים, כך שלמעשה בין 1 עד 3.5 מיליון טון פסולת בנייה מושלכים כל שנה לשטחים הפתוחים באופן לא מוסדר.

לפני כשנה עבר בקריאה ראשונה בכנסת חוק שהוביל המשרד להגנת הסביבה, שנועד להסדיר את נושא ההשלכות הפיראטיות של פסולת בניין בשטחים פתוחים. זאת, באמצעות הטלת חובה על יצרן פסולת הבניין לפנות את כל פסולת הבניין שהוא מחזיק בה, באמצעות כלי אצירה רשומים שיוצבו על ידי מפעיל מתקן מורשה לטיפול או לסילוק פסולת בניין, ובהתאם להתקשרות ביניהם. בכוונת המשרד להגנת הסביבה להמשיך בכנסת הבאה לקדם חוק חשוב זה.

השארת תגובה