מתגיירים לבנט: "הימנע מהוצאת שם רע על בתיה"ד"

מתגיירים במכתב לבנט – הימנע מהפחדה מיותרת והוצאת שם רע על בתי הדין

השר נפתלי בנט, צילום: דן ריטבו השר נפתלי בנט, צילום: דן ריטבו
השר נפתלי בנט, צילום: דן ריטבו השר נפתלי בנט, צילום: דן ריטבו
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

במכתב פומבי שפרסמו היום כאלו שהתגיירו בבתי הדין של הרבנות הם פונים לנפתלי בנט וקוראים לו לחזור בו מהדברים שפרסם בתכנית הגיור שלו ותחת זאת לפעול לתיקון חוק השבות.

לפני מספר שבועות פרסם נפתלי בנט את התכנית שלו ביחס לגיור הממלכתי, שעיקרה הוצאת הגיור מידי הרבנות הראשית והעברתה לרבני הערים באופן עצמאי, בפוסט שנלווה לתכנית הציג בנט גם נתונים על כמות הממתינים להתגייר ועל היחס של בתי הדין אליהם.

היום מפרסמים מספר מתגיירים מכתב גלוי לבנט, ובו הם קובלים על דבריו כנגד בתי דין, בהם הם עצמם עברו בהליך גירותם, מתעמתים עם העובדות אותם הציג בדבריו ומתרעמים באופן כללי על היחס לגיור בישראל.

בפתח המכתב הם פונים לשר לשעבר בנימה אישית ומתרעמים על הצורה בה התייחס להליך הגיור "נפתח בנימה אישית- לכל אחד ואחד מאיתנו, מעמד הגיור היה נקודת המפנה המשמעותית ביותר בחייו, וסופו של תהליך ארוך של חיפוש דרך שבו החלטנו להתחבר לאלוקי ישראל, תורתו ועמו. מהפך זה בחיינו בא לידי ביטוי בתהליך הגיור עצמו הכולל טבילה של היטהרות, מילה וכריתת ברית עם רבונו של עולם, וקבלת עול מצוות מתוך מחויבות עמוקה לרצון ה' שבתורה. האם ניתן להפוך את התהליך המיוחד הזה לפיתרון פרגמטי כפי שאתה מתאר בדבריך? האם ניתן להסתפק בכך שאדם כלשהו התגייס לצבא ומרגיש באופן חברתי שייך לחברה בישראל כדי שיהפוך להיות יהודי? הרי זהו זלזול נורא בתהליך הגיור ובמשמעות העמוקה של ההצטרפות לעם היהודי!"

בהמשך המכתב הם מתייחסים גל ליחס של בנט לבתי הדין, שכלשונו 'ויתרו על בית הלל, ונשארנו רק עם בית שמאי', ומוחים על דבריו – "בנוסף מצאנו בדבריך הוצאת שם רע חמור על בתי הדין והדיינים של מערך הגיור של הרבנות. הדיינים אותם פגשנו היו מאירי פנים ומקדשי שם שמים וגם נטו מאד להקל בגיור, (ומלבד כל זה ובניגוד לדבריך רובם המוחלט הם גם מבני הציונות הדתית), ועשו מלאכתם נאמנה – לבדוק שהגר אכן מתכוון לקבלת עול מצוות כפי שמחייבת ההלכה. מניין החוצפה להציג דיינים גדולים בישראל, ואת הרבנים הראשיים בכללם (שהרי הם קובעים את מדיניות הגיור, ואת סמכותם בכוונתך להפקיע) בצורה כה דמגוגית?"

לקראת סיום הם גם מתייחסים לנתונים שהציג בנט, "מספר הערות על הנתונים שהוצגו על ידך-מדבריך עולה תמונה עגומה של סכנת התבוללות נוראית המאיימת על העם היהודי. אך יש לדעת כי כבר כיום רוב המתגיירים הם נשים צעירות בגילאי הפוריות, ומשמעות הדבר היא שרוב גדול מבני הדור הבא של אוכלוסיה זו יחשבו כיהודים בין כך ובין כך. בנוסף, שאר הגויים המצויים בארץ אינם מגיעים להתגייר לא מסיבה צדדית זו או אחרת, אלא מפני שהם מרגישים מספיק טוב בארץ, ואינם מעוניינים כלל להתגייר."

בסוף מכתבם הם פונים אליו כמי שטובת העם היהודי לנגד עיניו "מצופה אם כן ממי שטובת העם היהודי נמצאת לנגד עיניו, שימנע מיצירת הפחדה מיותרת, מהוצאת לשון הרע על בתי הדין ומזלזלול בתהליך הגיור, אלא יפעל לתיקון של חוק השבות ועצירת עלית הגויים לארץ מכאן ולהבא."

יעקב רגב, מיוזמי המכתב מסר: 'הצטערנו לראות את הדברים של נפתלי בנט והיה לנו חשוב להשמיע לציבור את זווית המבט שלנו, המתגיירים, גם ביחס להליך הגיור שצריך להישמר ביחודיותו ולא להפוך למשהו זול וגם ביחס לבתי הדין והדיינים אותם פגשנו באופן אישי ושמשום מה יש כאלו שאוהבים להאשים אותם בקשיחות וקדרות, בניגוד מוחלט לאמת. אנו פגשנו בתי דין מקצועיים ומקבלים ולאור נסיוננו – כך ראוי שישמר הגיור.'

תגובה אחת
  1. כל הכבוד

השארת תגובה