תלמידי ויז'ניץ אלעד, נחו ב'אור הגנוז'

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

שנת לימודים מלאה ועמוסה בלימודים שונים בעיון בבקיאות הלכה וחסידות מתוך שאיפות וחזון בעבודת השי"ת עברה על מאה ושבעים וחמש תלמידי הישיבה לצעירים "צמח צדיק" ויז'ניץ אלעד ובתקופה הקרובה הינם לקראת האתגר הגדול לקבץ את הלימוד השנתי שיהיו מחודדים בפיהם.

עונג רוחני ונפשי ואגירת כוחות רעננים באווירה מרוממת ניתנה לתלמידים בארבעה ימים בפרשת מטות במושב "אור הגנוז" שליד מירון, במתחם נאה ומכובד באווירה פסטורלית. בניצוחו של ראש הישיבה הרה"ג ישראל ברכרשליט"א והמשגיח הרה"ג חיים מאיר כהן שליט"א שהשקיעו כוחות רבים להכנת תכנית עשירה ומלאת תוכן ובהיענותם האדיבה והנדיבה של הנהלת המוסדות בראשותו של מנכ"ל המוסדות הרב חיים מאיר כץ הי"ו שנרתם בכל כוחו להעריך את העמלים בתורה בכל ימות השנה.

עם הגיעם למתחם האירוח נערכה סימפוזיון ורב-שיח ע"י אנשי חינוך דגולים רבי פעלים משמחי לב ונפש, הרה"ג אהרן דמן שליט"א, מנהל רוחני דישיבת בעלזא בית חלקיה, הרה"ג ישראל חיים ורטהיימר שליט"א, יו"ר ארגון "ידיד נפש" ירושלים עיה"ק והרה"ג יהושע שטיין שליט"א, משגיח רוחני דישיבת פיטסבורג אשדוד, על דרכי התמודדות ואגירת כוחות נפש יציבים ואיתנים ועמידה בעוז ובשלוה במצבי לחץ לימודיים, חברתיים ומשפחתיים.

"אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין" לקראת האשמורת השניה פסעו התלמידים לאור הלבנה בהליכה לילית – "חרישית" עם פנסי תאורה, למעיין שמעי' ואבטליון בספסופה שם קידשו עצמם בטבילה קודם התפילה במעיין מים חיים.

אחר סדר בוקר ותפילת שחרית בנץ החמה, יצאו לקראת שעת צהריים, לציונים של התנא הקדוש רבי יוסי דמן פקיעין, רבי שמעון בן מנסיה, יהוידע הכהן אביו של בניהו בן יהוידע, רבי חוצפית המתורגמן מעשרה הרוגי מלכות ועוד צדיקים וקדושים הטמונים בגליל.

בהתכנסות בערב נמסרה הרצאה מרתקת מפי פה מפיק מרגליות הרב חיים רייך שליט"א, מחשובי רבני כולל צאנז ביתר עילית ומגדולי המרצים בעולם התורה והקירוב, שהרחיב על ייחודו ורוממותו של בן ישראל, האושר שבהגבלות ומצוות תורתנו הקדושה והשליטה העצמית על חיינו.

כשעתיים לפני השבת הורגש נועם השבת המתאחדת בתורתך ובמהלכה התכבד בדברי ברכה וחיזוק מנכ"ל המוסדות הרב חיים מאיר כץ הי"ו שהשמיע משא חינוכי על מהותם וערכם של תקופת הנערות לעומת תקופות הילדות והבגרות מלווה בפנינים נחמדים מחכמי המוסר ולאחמ"כ נסעו לעבר אתרא קדישא מירון לתפילת מנחה וקבלת שבת בציון המצוינת של קודש הקדשים התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי.

במרכז סעודת שב"ק נשמע משא יסודי עמוק ונפלא של האורח הדגול הגה"ח רבי ישראל אריה דז'אלובסקי שליט"א, ר"מ בישיבת 'קארלין סטאלין' ומשגיח רוחני בישיבת 'תולדות אהרן' ירושלים, על הנושא איזהו חסיד – חסידות מהי? פעלו של הבעש"ט הקדוש ותלמידיו, דרך הלימוד בספרי חסידות, צביונו ומהותו של בחור הצועד בדרכי החסידות.

בבאטע שנערכה בנועם השבת נשמעו מאמרי חינוך וחיזוק מראש הישיבה הרה"ג ישראל ברכר שליט"א וצוות הרמי"ם שליט"א, ברן יחד כוכבי בוקר התעלו בחורי החמד בזמירות ותשבחות כשאוצרותיהם מתמלאים בקנייני קודש בעבודת ד'. התעוררות מיוחדת הייתה בעת סעודת רעווא דרעוין, בה הושרו בדבקות מניגוני ונוסח הימים הנוראים.

בסעודת היום נערך "רב שיח" תחת הכותרת 'ושים אותו על נס' יציקת יסודות איתנים ליציבות ועוצמה בעבודת ד' ובנסיונות עם האורח הדגול הגה"ח רבי ישראל אריה דז'אלובסקי שליט"א, כשהתלמידים מעלים נושאים ושאלות ומקבלים מענה מפורט ומקיף על יסודות החיים ועקרונות דרך החסידות הצרופה לנו מדור לדור מרבוה"ק.

בשבת אחה"צ נערכה רב שיח ע"י הרה"ג שמעלקא ברכר שליט:"א, בנו של הרה"ג ראש הישיבה שליט"א ומחשובי המשפיעים וראשי החבורות בעיה"ק ירושלים, שהרחיב והעמיק בקנייני נצח וברדכים לעבודת השי"ת שנשמעו במתיקות ובצמאון ע"י התלמידים.

בסעודת "רעוא דרעווין". נמסרה שיחה מפי האורח הגה"ח שליט"א בענין "בקשתי את שאהבה נפשי" בנין שאיפות לגדלות בקנייני תורה והשגות בעבודת ד' ותיקון המידות.

ברכת תודה שוגרה לאורח הכבוד הרה"ג נפתלי פרוש שליט"א, יו"ר ארגון "פרחי הדגל" על עזרתו הרבה לכלל פעילויות החינוכיות בישיבה שאף השתתף בשבת, לראש העיר אלעד הרב ישראל פרוש הי"ו על מתן השתתפות מכובדת ולחבר העירייה ומנהל המשרד הרב בערל אשר הי"ו על פעלו למען הצלחת ימי העיון.

הנהלת הישיבה ומנכ"ל המוסדות הביעו רחשי הערכה בשם התלמידים לאחראי הישיבה הרב יהודה כהנא הי"ו, מזכיר הישיבה הר"ר אהרן שטרן הי"ו, ואחראי המטבח הר"ר מרדכי שלמה קופולוביץ הי"ו אשר טרחו בארגון הלוגיסטיקה והטכני באופן מכובד ביותר.

התלמידים שבו עמוסים מטענים רוחניים וחוויות מלאי חדוה, ורעננים לימי החזרה הכללית בתשוקה עזה ליישם את קניני הנצח שרכשו באהבה.

השארת תגובה