מרן פוסק הדור בביקור אצל מרן שר התורה: גדולי התורה שוחחו בענייני השעה

במהלך ביקורו של מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א אתמול בבני ברק, נכנס מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א למרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א לדון על מצב חילולי השבת בארץ • בסוף הביקור בירך מרן שר התורה את מרן הגר"מ שטרנבוך לרגל התרחבות ישיבתו עם תנופת הבניה בקריית הישיבה בבית שמש וכניסת השיעור א' המורחב והחדש לשנת הלימודים הבעל"ט.

הרב שטרנבוך אצל ר חיים קנייבסקי
הרב שטרנבוך אצל ר חיים קנייבסקי

בביקורו הנדיר של מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א שנערך אתמול בעיר בני ברק לרגל שמחה משפחתית, נכנס מרן פוסק הדור שליט"א למעונו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ברחוב רשב"ם 23 בבני ברק, לדון על מצב חילולי השבת המחמירים בתקופה האחרונה.

עם תחילת הביקור במעונו של מרן שר התורה שליט"א, האריך מרן פוה"ד הגר"מ שטרנבוך שליט"א על המצב, ובתוך דבריו אמר "המצב כואב מאוד, חילולי השבת מתרבים מאוד בתקופה האחרונה", מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א השיב במילותיו הקצרים "אנחנו צריכים רחמי שמים, הלוואי ורק הגויים יחללו שבת". מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א השיב "יש רחמים ויש רחמים, יש גבול למידה עד היכן אפשר לסבול".

במהלך השיחה שהתארכה למשך דקות ארוכות, התבטא מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א כי שמירת השבת היא אות לדורות עולם עם הקב"ה, ועלינו מוטלת החובה לראות שגם אחרים ישמרו את השבת, "זכור ושמור בדיבור אחד, הרי כמו שאנחנו צריכים לזכור את השבת כך אנחנו צריכים גם לשמור שאחרים ישמרו שבת". מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א חיזק את הדברים באומרו "הלוואי ונזכה בקרוב, אי אפשר לשמוע על יהודים שמחללים שבת, שהכל יהיה רק גויים", ובירך שבקרוב נזכה לביטול הגזירות.

לאחר שיחה על המצב בתקופה האחרונה בארץ הקודש, בירך מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א את מרן פוה"ד הגר"מ שטרנבוך שליט"א לרגל התרחבות ישיבתו עם תנופת הבניה בקריית הישיבה בבית שמש וכניסת השיעור א' המורחב והחדש לשנת הלימודים הבעל"ט.

השארת תגובה