ישיבה ספרדית חדשה בהכוונת גדולי ישראל

בשורה בעולם התורה: בזמן אלול הקרוב תיפתח ישיבה חדשה "אמרי משה" בנשיאות ראש ישיבת תפארת משה הגאון רבי אמנון סבאג שליט"א

ישיבת אמרי משה (1)
ישיבת אמרי משה (1)
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

לאחר עשרות בשנים של הרבצת תורה והעמדת תלמידי חכמים רבים המפארים את עולם התורה הספרדי ומכהנים כראשי ישיבות רמי"ם משגיחים ויושבי על מדין ועוד כהנה וכהנה אברכים יקרים וחשובים ולאחר התייעצות עם גדולי ישראל שליט"א על הצורך בהקמת עוד ישיבות גדולות אשר יבנו בחורים למדנים עם יראת שמים טהורה ועובדי ה' ובנייתם באופן אישי וחם, נטל הגר"א סבאג על שכמו את העול וניגש למלאכת הקודש בחיל ורעדה וזכה בשבוע שעבר למעמד הנחת אבן הפינה וכינונה של הישיבה החדשה "אמרי משה".

בדרך וסגנון הלימוד ובהתוויית דרך הלימוד בישיבה וכן במסירת שיעורים כללים ישמשו הגאונים הרה"ג הרב חיים פרץ ברמן והרה"ג הרב דוד מילר מראשי ישיבת פוניבז'. אשר קבעו שמסכת הנלמדת בישיבה תהיה מסכת בבא מציעא כפי סדרי הלימוד של ישיבת פוניבז'.

הגה"צ הגר"ד גולד אשר מכהן כמנהל רוחני בישיבת דרך חכמה ומחברם הידוע של ספרי מוסר והשקפה ישמש כמכוון דרכה החינוכית של הישיבה ויהיה מופקד על הצלחתם הרוחנית ועיצובם של הבחורים נ"י בישיבה הגדולה אמרי משה בשעות הבוקר.

את השיעור היומי ימסור הרה"ג יוסף ישראל, אשר נודע בשיעוריו המיוחדים בלמדנות ובכושר הסבר. ובהצלחתו בבניית בחורים והחדרת אהבת התורה ומתיקותה בליבם של הבחורים זה שנים רבות.

בנוסף, זכתה הישיבה הגדולה אמרי משה במסירת שיעור שבועי בהלכה על ידי הרה"ג הגר"י רפפורט אשר נודע בשיעוריו המיוחדים והבהירים בעולם התורה ואשר נרתם בשמחה למלאכת קודש זו.

בכנס היסוד שנערך בשבוע שעבר השתתפו מרנן ורבנן ראשי הישיבות הקטנות מב"ב ומרחבי הארץ אשר הביעו התפעלותם מרעיון הקמת הישיבה ותמיכתם בישיבה ההולכת ונבנית אמרי משה. כמו כן פיארו את הכנס הגרעין המייסד של הישיבה בחורי החמד ובני התורה הנפלאים משיעור ג' של הישיבה הקטנה תפארת משה ועוד בחורים יקרים וחשובים מהישיבות הקטנות 'זכרון דוד', 'שיח התורה', 'משכן שמעון' 'אורחות התלמוד', 'אור אברהם' ועוד.

את הכנס שהתקיים באולמי "כליל מלכות", כיבד הגאון הגדול הגר"ש בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה, אשר בא במאמץ כביר ובמסירות נפש כדי לכבד את תלמידו חביבו הגר"א סבאג אשר שנים רבות בהתייעצות עמו והכוונת ופעל רבות להקמת עולה של תורה.

הגר"ש בעדני עמד בדבריו על החשיבות של פתיחת ישיבה בזמן הזה ועל מעלתה של הישיבה הנפתחת אשר תחנך לעמל התורה ולמתיקות הלימוד ותשקוד על בנינו הרוחני והאישי של כל בחור ובחור שיבוא בשעריה.

כמו כן נשאו דברים בכינוס היסוד – הגרח"פ ברמן, המשגיח הגר"ד גולד, הגר"י ישראל, כאשר את הכנס חתם משאו של ראש הישיבה הגר"א סבאג שליט"א.

את הכנס הנחה בטוב טעם ודעת הגה"צ הרב יששכר ג'ניאן משגיח רוחני בישיבת תפארת משה הקטנה.

השארת תגובה