גלריה: אלפי בוגרי "מאור התלמוד" התכנסו לוועידה היסטורית

ארבעה דורות של בוגרים המפארים את עולם התורה התכנסו לערב מרומם של כבוד התורה ונשיאה בעול, למען המשך קיומה של ממלכת התורה והנחלת יראתה • במעמד נשיא הישיבה הגאון רבי שמחה הכהן קוק שליט"א • דברי מרן ראש הישיבה שליט"א נישאו ברמה בחובת השעה • הועלה זכרו של ראש הישיבה הגר"ח זליבנסקי זצוק"ל

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מעמד היסטורי התקיים השבוע כשאלפי בני תורה, בוגרי ישיבת "מאור התלמוד" ברחובות, התכנסו למעמד ראשון מסוגו בוועידת "והיו למאורות", שכינס אל תוכו ניחוח קדומים של זכויות ראשונים יחד עם קול התורה המהדהד עד היום ובוקע מכתלי הישיבה הקדושה אל כלל עולם התורה בארצה"ק ובחו"ל.

מקרוב ומרחוק, מכל קצוות הארץ ואף מחו"ל התכנסו ובאו בוגרי הישיבה בבחינת 'שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך" לשמוע דברות קודש ולהפליג ולחזור ולו לערב אחד לרגשי הרוממות בתקופה הנפלאה בה עלו והתעלו בין כתלי הישיבה, בשימוש חכמים ובדיבוק חברים בראשות ראש הישיבה זצוק"ל ויבלחט"א ראש הישיבה שליט"א.

הוועידה ההיסטורית יצאה לפועל בס"ד לאחר הכנות קדחתניות שנמשכו שבועות ארוכים, כשהיא נערכת באולם בבת ים, מקום שנבחר בקפידה לאחר מאמצים ארוכים למצוא אכסניה הולמת ומכובדת אשר תכיל את מאות הבוגרים אשר התלכדו והגיעו במערך הסעים נרחב, כאיש אחד להעלות על נס את מקום התורה שגידלם, טיפחם ורוממם.

בפתח הוועידה, נערכה תערוכת ענק מפוארת ומרגשת, התערוכה הציגה את דברי ימיה של הישיבה הקדושה, יריעות ענק שפרשו ארבעים שנות תורה, מוסר ועבודת המידות באמצעות תמונות ומסמכים היסטוריים מראשית ימי הקמת הישיבה לזכרו של הגאון ר' שלמה קוק זצ"ל ברחוב פרץ, דרך כברת הדרך המפוארת שעשתה הישיבה ממשכנה הישן בביתו של הגר"ש קוק זצ"ל ועד למשכנה המרווח והמפואר בגבעת הישיבה במרכז העיר.

יריעה מיוחדת ומרגשת הייתה במתחם הזיכרון לראש הישיבה הגאון הגדול רבי חיים נפתלי הערץ זליבנסקי זצ"ל, כאשר על שולחנו הונחו כתביו האחרונים, מכתבי חיזוק מתמצית לבבו ושארית כוחותיו עת אשר נר אלוקים טרם יכבה, מכתבים אותם שיגר באהבה לתלמידי הישיבה שנשאם על ליבו כבנים אהובים.

בשעה היעודה, נפתח אולם הוועידה שהתמלא עד אפס מקום באלפי בני הישיבה שהתלכדו יחדיו ברגשת לב לכבודה של תורה.

את המעמד פתח והנחה בטוב טעם בוגר הישיבה הרב בנימין כהן שליט"א, אשר הביע את רגשת לב אלפי בני הישיבה הנרגשים לדורותיהם שהתקבצו והעלה על נס את תחושת האחדות הנפלאה השוררת בקרב המתכנסים באולם הענק, עת נפגשים בוגרי הישיבה מהם שלא ראו זה את זה מאז ימי הסתופפותם בין כתלי הישיבה בצל רבותיהם.

בהתרגשות אדירה וברוממות רוח קיבל קהל האלפים את מאורי התורה הגאונים רבני הישיבה, ובראשם נשיא הישיבה ומיסדה ונושא עולה כל הימים הגאון רבי שמחה הכהן קוק שליט"א רבה של רחובות, ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א, אשר התקבלו בהתרגשות ובשירה סוערת של "ימים על ימי מלך תוסיף" ו"לאורם נסע ונלך".

בהדרת קודש, הזמין המנחה את ראש הישיבה הגרא"י הכהן קוק שליט"א לשאת את המשא המרכזי אשר פתח בהתרגשות בתפילה "ד' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך" ראש הישיבה אשר זעק את זעקת הישיבה הביע את הזכות של בני הישיבה להחזיק בעץ החיים באותה נקודת אש קודש שהם עצמם צמחו בה לתפארת בישראל ואת התרגשותו העצומה לראות אלפי בני תורה עמליה ומבקשיה שעושרם אינו בא לידי ביטוי בגשמיות אלא בעמל תורתם ובהרבצת התורה והעמדת תלמידים ובנים ובבתים המופלאים שהקימו ועתה הינם מתייצבים לימין הישיבה לקיים עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר לתקן את אותו חסר נורא של חובות מעיקים אשר נסחבים משנות הגזירות על עולם התורה אשר ביקשו שונאי התורה לגזור על הכלל וכן הצטברות של חובות מבניין הישיבה דברים המפריעים להמשיך לשאת את משא ארון האלוקים כמו כן סיפר על ההשגחה והסייעתא דשמיא של אותם בני הישיבה שכבר לקחו על עצמם לסייע ובימים ספורים הצליחו בצורה מופלאה להגיע לסכומים נכבדים ללמדך שכשעושים ופועלים למען כבוד ה' ית' מערה ה' רוח טהרה ומשפיע שפע של הצלחה וברכה.

לאחר שירה נרגשת של הרב הראשי ונשיא הישיבה הגאון ר' שמחה הכהן קוק שליט"א שעוררה וצרפה אליה את כל הבוגרים בשיר המפורסם בישיבה "ונראהו עין בעין בשובו אל נוהו',' מסר דבר הרב הראשי ונשיא הישיבה הגר"ש שליט"א בנו הגאון ר' אריה קוק שליט"א, ר"מ בישיבה הק' וסיפר בהתרגשות מרובה כי הקבלה הראשונה שקיבל על עצמו אביו הגאון שליט"א בעלותו על כס הרבנות להקים ישיבה קדושה בעיר כדי שתהיה מגדל אור של תורה לכל העיר כולה. היה זה בעקבות דברי מרן רבנו הגרא"מ שך זצוק"ל בימי הישיבה שאמר שהקמת ישיבה בעיר זהו דבר שצריך למסור נפש עליו ואם היא תקום בעקבות הפטירה הרי זו בבחינת "גם זו לטובה".

לאחר מכן מסר את ברכתו של נשיא הישיבה שליט"א "לכל בוגרי הישיבה שליט"א אברככם שתהיו שקודים בתורה יומם ולילה אוהבכם ביותר המברככם בברכת כהנים באהבה"

את דבר חניכי הישיבה הביא הרה"ג ר' יחיאל צוקר שליט"א מחשובי בוגרי הישיבה, אשר זעק את זעקת הישיבה ותלאות הקיום שהשתרגו על צווארה באופן מבהיל, כאשר בית היוצר הגדול הזה שגידל וטיפח את אלפי הנמצאים בהיכל וקומם דורות של תורה, נמצא בקשיי קיום עצומים שתפחו לחובות אדירים המאיימים להטביע את הספינה הקדושה במים רבים ואת גודל הצורך בהתגייסותו של כל אחד ואחד מן הנאספים למען הצלחת מגבית התרמת ההמונים למען המשך קיומה וחינוכה של הישיבה, אשר העמידה ועתידה בעזהי"ת להמשיך ולהעמיד דורות מפוארים של לומדי תורה ועמליה כפי הדרך המרוממת שקיבלנו בין כתלי הישיבה.

פרקי זיכרון מרגשים ומרוממים מעולמה של הישיבה והווייתה כבית יוצר למלכי רבנן בעומק העיון ושקיעות בהוויות דאביי ורבא הוצגו על מסכי ענק בכל חלקי האולם. לקראת רגעי השיא של מושב "זכור אהבת קדומים" הוחל בשרשרת ניגוני זיכרון מרטיטים כאשר בעיצומם הוקרנה מצגת מדהימה ומטלטלת של געגועים, דמעה וזכרונות של דמותו המאירה של ראש הישיבה הגאון רבי חיים זליבנסקי זצ"ל, שקידתו בתורה וצוואתו לדורות הנשמעת בקולו המרגש חודר חדרי לב, על חיוב הכרת הטוב ודברי ברכה להמוני בני הישיבה, שהדהדו כצוואתו לדורות.

רגשי רוממות והתעלות ננסכו בערב זה כאשר מקהלת 'יחד', בעל המנגן ר' משה רוזנברג ושייע ברים הנעימו את הערב וריגשו את הנוכחים בשיר המיוחד "להאיר מתוך חשכה" שנכתב והולחן במיוחד לערב מרומם זה, לצד ניגונים עתיקים וייחודיים שהיו משוררים בעיתות רצון מרומם מפי נשיא הישיבה וראשיה, ניגונים המעוררים לבבות לאהבת תורה ואהבת השי"ת ומתנגנים בישיבה בהמשך הדורות בניחוח קדומים של חיזוק ויראת שמים.

לקראת סיום המעמד הגדול, התגייסו אלפי בני הישיבה לשאת בעמלה ולהציל את קיומה, כשהם נוטלים על עצמם התחייבות של שותפות אמת, להיות עושים ומעשים למען הבית הגדול הזה בחינת "יזמרך כבוד ולא ידום".

2 תגובות
  1. איפה אפשר לתרום למצ'ינג של מאור התלמוד?

השארת תגובה