הצעה: העירייה תבנה משרדים – ותתפרנס מהשכרתם

חבר המועצה ומחזיק תיק הכספים פנחס הומינר הגיש הצעה לסדר לנצל את השטחים החומים (המיועדים לצרכי ציבור) ולבנות עליהם נכסים מניבים

פנחס הומינר
פנחס הומינר
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

חבר מועצת העיר פנחס הומינר הגיש הצעה לסדר ולפיה, כחלק מיוזמות העירייה השונות ומאמציה להגדלת והעשרת הקופה שלא על ידי העלאת מסים, ובכך ולחזק את מצבה הפיננסי, תבנה העירייה מגדל משרדים או כל נכס מניב אחר באחד מהשטחים החומים בעיר, ולהשכיר אותם למשרדים שונים כשדמי השכירות יועברו הישר לקופת העירייה.

במקביל לכך מציע הומינר, לבנות באחד השטחים החומים בעיר מבנה, שישמש חלק ממחלקות / משרדי העירייה הקיימים כיום במבנים שכורים אשר עליהם משלמת העירייה דמי שכירות רבים.

על פי הצעת הומינר, ניתן לבנות את המבנים באמצעות החברות העירוניות ע"י הלוואה שתילקח עבור הבניה, או להעביר את הבניה לידי קבלן / יזם חיצוני.

הומינר מסביר, כי לאחר הבניה והשכרת השטחים, יהפוך הנכס למניב – דבר אשר יאפשר הכנסה נוספת ומשמעותית לעירייה ויחסוך מיליוני שקלים של דמי שכירות שנתיים.

השארת תגובה