מדד המחירים לצרכן ירד ביוני ב0.6%

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

על פי הודעת הלשכה המרכזית לסטיסטיקה, מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.6% בחודש יוני 2019, בהשוואה לחודש מאי 2019 והגיע לרמת מדד של 101.1 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2018 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.8% והגיע לרמת מדד של 100.9 נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד ב-0.5% והגיע לרמת מדד של 101.2 נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב-0.2% והגיע לרמת מדד של 101.1 נקודות.

ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי ירקות פירות טריים 11.0%, הלבשה והנעלה 6.2%, ריהוט וציוד לבית 0.6% ותחבורה 0.4%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.9%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלו באחוז אחד, כל אחד ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.8%.

בשנים עשר החודשים האחרונים (יוני 2019 לעומת יוני 2018) עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.8%, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-1.1%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-0.9% ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-0.5%.

מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות ירד ב-0.5% בחודש יוני 2019, מדד המחירים לצרכן ללא דיור בניכוי עונתיות ירד ב-0.6% ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות ירד ב-0.3%.

על פי נתוני המגמה לתקופה שבין מרץ 2019 – יוני 2019, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל-0.3%, כל אחד וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-0.6%.