עצרת תפילה וזעקה בשכונת קרית הרצוג

בימים האחרונים נפטרו בשכונה חמישה תושבים • "מזעזע היה לראות שתי משפחות בבניין אחד מרחוב קובלסקי 2 שישבו שבעה יחד באותם ימי שבעה, כל השכונה מודעות אבל" • הרבנים קיימו עצרת תפילה וביקשו מתושבי השכונה להתחזק

תפילת רבים באור אלחנן, צילום יהודה פרקוביץ (4)
תפילת רבים באור אלחנן, צילום יהודה פרקוביץ (4)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

פחד ובהלה בשכונת קרית הרצוג בבני ברק, בחודש האחרון נפטרו חמישה תושבי השכונה, ובעקבות כך נערכה עצרת תפילה וזעקה בשכונה.

הגב' רמונד שוקרון ע"ה מרחוב אברמסקי 39, נפטרה ראשונה בתחילת החודש, ובמהלך השבעה שלה נפטרה שכנה נוספת 2 בניינים ממנה ברחוב אברמסקי במספר 43, הגברת והב רבקה ע"ה שנפטרה בגיל 62 מהמחלה הקשה לאחר שנה של ייסורים קשים. כמה ימים לאחר מכן נפטר הר"ר משה רבני ז"ל מרחוב יגאל אלון 17, ואחריו נפטר הר"ר אברהם אדרי מרחוב קובלסקי 2 שסבל מהמחלה הקשה כשנה וחצי ונפטר בגיל 61, אחריו נפטר שכנו באותו בניין קומה מתחתיו הר"ר אברהם ליבוביץ ז"ל בעת שהגיע לנחם את משפחתו עלה אל ביתו וקיבל דום לב בגיל 71.

תושבי השכונה סיפרו "מזעזע היה לראות שתי משפחות בבניין אחד מרחוב קובלסקי 2 שישבו שבעה יחד באותם ימי שבעה, כל השכונה מודעות אבל".

בעקבות הטרגדיות, ארגנו הגאון רבי אליהו רוסתמי ראש כולל אורות אליהו, יחד עם הרב בנימין אגמון גבאי בית הכנסת 'כתר משה', עצרת תפילה סליחות והתעוררות, במודעות שפרסמו על העצרת נכתב בכותרות "לכו ונפילה גורלות ונדע בשל מי הרעה הזאת".

העצרת התקיימה בבית הכנסת הספרדי ברחוב אברמסקי 26, לשם הגיעו ביום ראשון בערב מאות מתושבי השכונה עם טליתות ושופרות יחד עם הרבנים הגאונים רבי משה חזקיהו המרא דאתרא דקרית הרצוג, רבי זכריה שלום ראש מוסדות אוצר החיים ורבי אליהו רוסתמי ראש הכולל.

המרא דאתרא הגאון רבי משה חזקיהו הביא את דברי הרבמ"ם "מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתגיע לציבור". הגאון רבי אליהו רוסתמי אמר "נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל ה' ועורר את הציבור שהנשים יתחזקו ללכת בצניעות". והגאון רבי שלום זכריה עורר על בן אדם לחבירו ואהבת חינם והביא את דברי הרמב"ם באם לא יריעו ולא יתחזקו יאמרו שזה מנהג העולם ח"ו תוסיף הצרה צרות אחרות".

השארת תגובה