בני ברק: השכירו נכס שלא שלהם וישלמו מיליון ש"ח

התקבלה תביעת עמותת "אור החיים", לפנות את עמותת קול יהודה בראשות הרב פטל, 'אור החיים' יקבלו את דמי השכירות שגבתה קול יהודה ותשלם הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך של 65 אלף ₪

קול יהודה
קול יהודה
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

עמותת מוסדות חינוך "אור החיים" השכירה לאורך תקופה של כ- 15 שנים מתחם מבנים, בן עשרות אלפי מטרים רבועים הנפרשים על קרקע בגודל של כ-6 דונם, לנתבעת – עמותת מרכז להפצת אורייתא קדישתא ישיבה גבוהה קול יהודה.

בבעלות ובחזקת עמותת אור החיים, העוסקת בקרוב לבבות וחינוך תורני ומפעילה את מוסד הלימודים הגדול ביותר לבנות במגזר החרדי-ספרדי, מבנים רבים, בהם היא מאפשרת לעמותות שמקדמות את מטרותיה לפעול. בין היתר השכירה "אור החיים" מבנים במתחם החינוך ברח' בן זומא בבני ברק, לעמותת קול יהודה בראשות הרב עובדיה פטל.

לפי התביעה שהגישה, בסיום תקופת השכירות ולאחר שאור החיים נוכחה לדעת שקול יהודה לא מקדמת מטרותיה כבעבר ופחת מאוד מספר התלמידים בה, פנתה אליה אור החיים בכדי שתפנה את הנכס, אך קול יהודה סירבה לפנות את הנכס באמתלות שווא כאלו ואחרות.

בנוסף, גילתה אור החיים, כי קול יהודה משכירה את המקרקעין לצדדים שלישיים, בניגוד מפורש וחזיתי להסכמים בין הצדדים, למטרות שאינן תואמות את מטרות אור החיים, ובתמורה לסכומי כסף נכבדים ביותר, תוך עשיית עושר ולא במשפט על חשבונה של אור החיים.

אור החיים פנתה לבוררות בפני בית דין צדק שזהותו הוסכמה בין הצדדים, בכדי להביא לפינוי המקרקעין, אך, לטענתה, קול יהודה עשתה כל אשר לאל ידה על מנת לחמוק מן הדין תוך סיכול הליך הבוררות ולכן ניתן לאור החיים היתר לפנות לערכאות אזרחיות.

ביום 11.7.19 ניתן פסק הדין במסגרתו התקבלו כל טענותיה של אור החיים. השופט עמית יריב מבית משפט השלום בתל אביב, התייחס בפסק דינו, בין היתר, לכך שהנתבעת, קול יהודה, לא הכחישה את תוקפו המשפטי המחייב של הסכם בין הצדדים ואין בסיס לסירובה לפנות את המקרקעין. כמו כן, נמצא כי קול יהודה הפרה את ההסכמים בין הצדדים מאחר והשכירה חלקים מן המושכר לצדדים שלישיים, תוך שהיא גובה מהם דמי שכירות בסכומים גבוהים ומתעשרת שלא כדין.

השופט דחה טענתה של הנתבעת, כי התובעת ידעה שהיא משכירה את המושכר לצדדים שלישיים, וגם אם הייתה מוכחת בפניו אותה "ידיעה" שהרי שספק אם יש בכך כדי לתקן את ההפרה. בנוסף, נדחו יתר טענות הנתבעת בכל הנוגע לקיומם של הסכמים קודמים וצוואה, שכן נורמה מאוחרת גוברת על נורמה מוקדמת, ולכן יש להתייחס להסכם השני, ולא לכל התחייבות הקודמת לו.

תביעת התובעת התקבלה במלואה ולצד צו לפינוי של הנכס עד ליום 1.9.2019 חויבה הנתבעת לשלם לתובעת סך של 1,085,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית וכן ניתן לאור החיים היתר לפיצול סעדיה בגין הנזקים שטרם התגבשו במלואם במועד הגשת התביעה, לאמור אור החיים יכולה להיפרע מקול יהודה גם בסכומים נוספים.

כמו כן, הושתו על הנתבעת תשלום הוצאות בסך 15,000 ₪ ושכר טרחת עורכי דין בסך 50,000 ₪.

 התובעת, עמותת מוסדות חינוך "אור החיים" בני ברק מיוצגת על ידי עורכי הדין דיבון פרקש ודור סגל ממשרד עורכי הדין צברי פרקש ושות'.

השארת תגובה