היועץ המשפטי לממשלה: "אין עילה לפרסום תמלילי השיחות בפרשת 2000"

עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

היועץ המשפטי לממשלה הגיש לבג"ץ תגובה מקדמית לעתירה בה הוא מתבקש למסור ולפרסם בציבור את תמליל השיחות בין ראש הממשלה לבין המו"ל ובעל השליטה ב"ידיעות אחרונות", ארנון מוזס, המהווים חלק מחומרי החקירה בתיק 2000.

בתגובה נאמר, כי דין העתירה להידחות על הסף בהיעדר כל עילה להתערבות שיפוטית וכי לא התקיים כל שינוי נסיבות מאז דחה בג"ץ לפני כשנה עתירה בה ביקשו העותרים סעד זהה. בפסק הדין נקבע כי בטרם הגשת כתב אישום אין לאיש זכות מוקנית בדין לעיון בחומרי החקירה והדבר נתון לשיקול דעת גורמי החקירה. עוד נאמר, כי אמנם בינתיים הסתיימה החקירה אולם עדיין קיים טעם במניעת פרסום תמלילי השיחות משיקולים של מניעת פגיעה אפשרית בחקירה גם לאחר סיומה, או בהליך הפלילי שעשוי לנבוע ממנה.

עוד צוין בתגובה, כי מאז ההליך הקודם פורסם כתב החשדות ובמסגרתו פירטו רשויות התביעה עובדות עיקריות שעלו מן השיחות שפרסומן מבוקש, כך שהן חשופות וגלויות לעיני הציבור.

התגובה הוגשה באמצעות עו"ד אבי מיליקובסקי ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה.