"התורמים והמסייעים יזכו לראות פני משיח"

בכנס להצלת מוסדות "תפארת ציון – קרית מלך" הוכרז על פתיחת מגבית החירום "חלקי עמו", להצלת מוסדות התורה העומדים בנשיאותו • במכתבו לקראת המגבית מתבטא מרן שליט"א על הסיוע לבנו, ראש הישיבה הגאון רבי שלמה קניבסקי שליט"א: "הצלתו הצלתי וישועתי ישועתי"

ר חיים קנייבסקי במגבית חלקי עמו
ר חיים קנייבסקי במגבית חלקי עמו
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

כינוס מיוחד נערך ביום שני השבוע במעונו של רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, בו הוכרז על פתיחת מגבית חירום והצלה לטובת מוסדות התורה והישיבות "תפארת ציון" ו"קרית מלך" בראשות בנו הגאון רבי שלמה קנייבסקי שליט"א, העומדים ח"ו בפני סכנת התמוטטות וקריסה. במהלך הכינוס מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א השמיע ברכה נדירה ואמר כי "התורמים והמסייעים יזכו לראות פני משיח".

ביום ראשון, נערך בבני-ברק כנס רתימה לבוגרי הישיבה, בו הובאה זעקתה של הישיבה ומצבה הכלכלי הנורא, כאשר בוגרי הישיבה לדורותיהם נרתמים ונוטלים על עצמם אחריות להשגת יעדי סכומים נכבדים להצלחת המגבית בס"ד.

מזה שנים אשר שמם של מוסדות התורה והישיבות "תפארת ציון" ו"קרית מלך" הולך לפניהם כבתים שמגדלים בהם תורה ויראה לשם ולתפארת, ורבים רבים מחניכיהם מפארים את כותל המזרח של היהדות כולה, ביניהם גדולי ישראל זצוק"ל ושליט"א.

בראשות הישיבות עומד הגאון רבי שלמה קנייבסקי שליט"א, נכדו של מייסד הישיבה, הגאון רבי יעקב שניידמן זצוק"ל, כאשר בעשורים האחרונים לצד עול החינוך והרבצת התורה, הוטל על שכמו וצווארו אף עול החזקת המוסדות כולם.

הצלת מקום תורה ותיק ומפואר

בתקופה האחרונה הורע מצבם הכלכלי של המוסדות, ולשיא השפל הגיע המצב בשנה החולפת, בה משתרגים על צווארי הישיבה והנהלתה סכומים אדירים והון עתק של חובות, המעמידים את המשך קיומם של המוסדות בסכנה ממשית ח"ו.

בהוראתו של נשיא הישיבה, רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א, יוצאת אפוא הנהלת המוסדות במגבית חירום להצלתם מהתמוטטות וקריסה. "אין ספק" מקוים בהנהלת הישיבה, "כי מצבה העגום והקריטי של ישיבות כה מפוארות, שהוציאו מתוכן גדולי תורה ויראה, ובהן חוסים מאות בני ישיבה מצוינים ומופלאים, יגיע ללבבות בני התורה ומכבדיה, אשר יטו שכם וכתף להצלתה בס"ד.

מרן שר התורה שליט"א, נשיא המוסדות הקרובים ללבו, על שום היותו חניך ישיבת תפארת ציון בעצמו, ועל שום הקמתם בידי דודו מרן החזון איש זי"ע, מלוה את הנהלת הישיבה בכל צעד ושעל, ובפרט כעת בהוראתו לצאת למגבית החירום, אשר הוכתרה בשם "חלקי עמו" – לכל אחד יש כעת את הזכות ליטול חלק כחלק עם מרן שליט"א, בהצלת ביתו ומוסדותיו".

"הצלתו הצלתי וישועתו ישועתי"

ביום ראשון האחרון נערך בבני ברק כנס בהשתתפות מאות מבוגרי הישיבה לדורותיה, בו נשא דברים בדם לבו, ראש הישיבה הגאון רבי שלמה קנייבסקי שליט"א. בדבריו אמר ראש הישיבה, כי "הפניה אליכם, תלמידי ובוגרי הישיבה, אינה פשוטה עבורי. ברם הגענו למצב בו בית חיינו עומד בסכנת קריסה ח"ו, והפניה הראשונה היא ממילא אל בני הבית וחניכיו. סכומי החובות המוטלים על כתפנו הינם דמיוניים ממש, אלא שבעלי החובות אינם דמיוניים כלל וכלל, והם דורשים את המגיע להם, וידינו קצרה. בכל שנות קיומה של הישיבה", הוסיף, "סמוכים אנו על שלחנו של אאמו"ר מרן שר התורה שליט"א, וכעת פונה הוא ומבקש את עזרתכם לטוב לנו".

בכנס הבוגרים הועלה זכרם הטהור של ראשי ישיבת "קרית מלך", הגאון רבי דב בערל איזנשטיין זצוק"ל, רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצוק"ל, ושל משגיח הישיבה הגאון רבי נתן כהן זצוק"ל, ונשמעו בקשב רב דברי ראשי הישיבה הגאון רבי יעקב קארפ שליט"א, הגאון רבי בנימין רימר שליט"א והמשגיח הגאון רבי ישראל הבלין שליט"א. את הכנס הנחה הרב יוסף כהן שליט"א, כאשר בסיומו הוכיחו בוגרי הישיבה את הכרת טובתם למקום צמיחתם, ונטלו על עצמם סכומי יעד משמעותיים, להשלמת המגבית בהצלחה בס"ד.
לקראת היציאה למגבית החירום, כתב מרן שליט"א מכתב בקשה מרטיט ונדיר, בו מתייחס הוא לקושי המוטל על כתפי בנו, ראש הישיבה הגאון רבי שלמה שליט"א, וכך כותב מרן: "כאשר בני הגאון ר' שלמה שליט"א נקלע לקשיים גדולים ע"י החזקת הישיבות תפארת ציון וקרית מלך. ובהיות ובן כרעיה דאבוה, הצלתו הצלתי וישועתו ישועתי. ובלי נדר, אם אוכל אמליץ טוב לעתיד לבא בעד המסייע".

הצלה מעבר לים

בשבוע שעבר פקדה משלחת רבני הישיבה את ריכוזי היהדות החרדית בארה"ב, שם הובאה זעקת המוסדות וקריאתו של מרן שר התורה שליט"א, ונערכו כנסי ידידים ועסקנים להצלת הישיבה והצלחת המגבית בס"ד.

מגבית "חלקי עמו" תיפתח אי"ה ביום ראשון הקרוב, י"ב בתמוז, בשעה 12 בצהריים, ותסתיים 36 שעות לאחר מכן, ביום שלישי, י"ג בתמוז בשעה 12 בלילה. חברת צ'רידי, אשר נטלה אחריות על הארגון הטכני של סליקת כספי המגבית, השלימה את פיתוח המערכת הממוחשבת אשר תפקח על כניסת התרומות בזמן אמת, כשהיא מסונכרנת עם המוקד הטלפוני שמספרו *8727 בו ניתן למסור פרטי אשראי לתרומה.

תגובה אחת
  1. כל מי שרוצה לתרום אם יוכל לתרום ולומר או לכתוב שזה עבור בנימין לוריא בכדי שאוכל לעמוד ביעד שהתחייבתי…

השארת תגובה