החל שדרוג תשתיות בשכונת פרדס כץ

במהלך העבודות ישודרגו התשתיות בלב שכונת פרדס כץ, והן יבוצעו במדורג כדי למזער פגיעה במרקם החיים התקין בשכונה • מנכ"ל התאגיד דוד צלניק: "התשתיות בלב פרדס כ"ץ ישנות מאוד ואינן הולמות את הצרכים המתפתחים – ועל כן הוחלט על ביצוע הפרויקט"

מי ברק - תנופת שידרוג ופיתוח
מי ברק - תנופת שידרוג ופיתוח
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

תאגיד "מי ברק" החל בשדרוג תשתיות מים, ביוב, כבישים ומדרכות בשכונת פרדס כץ בבני ברק. במסגרת הפרויקט בהיקף של כ- 10 מיליון שקלים יוחלפו קווי רשת המים וסילוק הביוב שהונחו לפני עשרות שנים, יוכפלו קטרי הצנרת ויסללו כבישים חדשים ברחובות בשכונה.
בניהולו של סמנכ"ל התפעול בתאגיד הרב פנחס צברי, החלו השבוע בביצוע העבודות ברחובות נורדאו וטרומפלדור שבלב שכונת פרדס כץ. סיום העבודות ברחובות אלו לקראת חגי תשרי תש"פ.

בכוונת התאגיד להמשיך בהדרגה לרחובות נוספים, ובין היתר: השניים, ביאליק, הרצל, דב הוז, בורוכוב, הפלמ"ח, אוסישקין ובנימין אברהם, העבודות בשכונת פרדס כץ ייצאו לפועל בתום תכנון ארוך ומפורט בתאגיד "מי ברק", שכלל איסוף וניתוח מדויק של נתונים סטטיסטים על בעיות תושבים במתחמים הרלוונטיים.

לדברי מנכ"ל התאגיד מר דוד צלניק: "מערכות המים והביוב בשכונת פרדס כץ הן ישנות מאוד, ואינן הולמות את הצרכים המתפתחים של השכונה והעיר בכלל ולכן החלטנו על ביצוע הפרויקט. שכולל גם פיתוח תשתיות נוספות ברחוב, כמו חידוש הכבישים והמדרכות.

בכוונת התאגיד להמשיך במדורג לביצוע שדרוג ברחובות נוספים, בהתאם לתוכנית הפיתוח הרב שנתית כפי שאושרה ע"י רשות המים עבור רחובות נוספים במדורג מתוך רצון לשמור על מרקם חיים תקין בשכונה לאורך העבודות, בעת ביצוע העבודות אנו מגדירים כל רחוב או שניים כפרויקט נפרד, ורק כאשר העבודות באותו פרויקט מסתיימות – אנו עוברים לפרויקט הבא ברחובות הסמוכים. כאן המקום להודות לראש העיר הרב אברהם רובינשטיין ולאגפי הכספים והתשתיות בעירייה על שיתוף הפעולה הפורה לרווחת תושבי העיר".

השארת תגובה