המועמד לרבנות בני ברק הוא הרה"ג שמואל צברי

חברי מועצת חכמי התורה הספרדים בבני ברק, ובראשם הגר"ש בעדני מקדמים את מועמדותו של הגר"ש צברי לרבנות העיר בני ברק

הגרש צברי עם הגרש בעדני
הגרש צברי עם הגרש בעדני
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

לאחר מינוי רב חסידי ורב ליטאי לבני ברק, מטעם העירייה, חתמו בכירי הרבנים הספרדים בעיר על מכתב תמיכה ברב שמואל צברי, כמועמדם למרא דאתרא.

כזכור, לפני מספר חודשים הלך לעולמו רבה הרשמי של העיר בני ברק, הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל, ולאחר מכן נפטר גם הגאון רבי משה יהודה לייב לנדא זצ"ל ששימש כרב העיר , במשך עשרות בשנים.

בהלווייתו של הגר"מ לנדא הוכתרו הגאון רבי יצחק אייזיק לנדא והגאון רבי שבח צבי רוזנבלט לכהן כרבני העיר.

הגר"ש קורח, שכיהן במשך כל השנים מטעם משרד הדתות ושהמועצה הדתית הייתה תחת שליטתו, הביע את רצונו קודם פרישתו מרבנות העיר בפני רבני ופרנסי העיר למינוי הרב צברי כרב העיר תחתיו. הרב זצ"ל פנה במכתבים רבים לכל הגורמים וביקש למנות את הגר"ש צברי כשהוא אף שולח מכתבי זירוז לגורמים הרלוונטיים.

עתה פורסם מכתבם העדכני של גדולי בני ברק הספרדיים בעיר התורה, בו הם כאמור קוראים למנות את הרב שמואל צברי לכיסא עליו ישב הרב קורח זצ"ל.

על המכתב חתמו חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני, הגר"ש בן שמעון, הגר"מ פחימא, הגר"י רצאבי והגר"צ סימן טוב ועשרות רבני שכונות וקהילות בני עדות המזרח ובו הם קוראים בו למינוי הגר"ש צברי, מחבר ספר "השיטות" על אורח חיים ויורה דעה, המשמש כיום כראש מוסדות 'דרכי איש', למרא דאתרא בעיר בני ברק.

מבדיקת "קול העיר" עולה כי רוב מוחלט של רבני העיר הספרדים והאשכנזים תומכים במועמדותו של הגר"ש צברי אשר כפי שכתב עליו מרן הגר"ש בעדני שליט"א: "שהוא ראוי להיות הרב", וכדברי הגר"ש בן שמעון שליט"א: "שהוא הגון וראוי לכהן כרב עירנו", וכדברי הרב קורח זצ"ל: "כי הוא לא רק גדול בתורה אלא גם בחכמת חיים".

יצוין, כי זו לא התמיכה הראשונה לה זוכה הרב צברי. כבר לפני כשנה וחצי הביעו רבני בני ברק הספרדים את תמיכתם בו כמועמד מטעמם לרשת את מקומו של הגר"ש קורח זצ"ל.

בעקבות כך אף פורסם מכרז ברשומות לבחירת רב לעיר, אלא שהתהליך נעצר מאחר והתקרב מועד הבחירות המקומיות ולאחר מכן הארציות, ועל פי חוק בתקופות אלו אסור להוציא מכרזים מסוג זה.

כעת, בהתקרב מועד הבחירות לכנסת – שלאחריו יהיה ניתן למנות רב לעיר מטעם משרד הדתות – הוציאו הרבנים מכתב נוסף, בו הם מבהירים את דעתם הברורה.

השארת תגובה