רבה של רוסיה והילדים ה'מיוחדים'

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

רבה של רוסיה רבי בערל לאזאר, ביקר במחנה הקיץ הגדול של ארגון ׳האסק׳ הוותיק בארה״ב, הפועל במשך כל השנה למען ילדים בעלי צרכים מיוחדים, במסירות ובהשקעה רבה.

הגר״ב לאזאר הגיע לארה״ב לרגל היארצייט ה-25 של כ״ק הרבי מליובאוויטש זי״ע, יחד עם קבוצה גדולה של שלוחי חב״ד מרוסיה, ושהו במהלך שבת היארצייט, סמוך ונראה לאוהל הקדוש, יחד עם עוד אלפי חסידים ושלוחים, לתפילות, שיעורים והתוועדויות גדולות.

הנהלת ועסקני 'האסק', ועוד אורחים חשובים, בראשם דיין חסידות סקווירא בבורו-פארק הגר״מ שטיינמץ שליט׳׳א קיבלו את פני האורח הדגול וליווהו במהלך ביקורו, בין האגפים השונים והכיתות, ועמד מקרוב על ההשקעה והמסירות בטיפולים הרפואיים וכל הדרוש למען הילדים המיוחדים.

את הסיור הובילו אברהם ׳אייב׳ אייזנר – יו"ר מועצת המנהלים של האסק, שמיל קאהן – מנכ׳׳ל המחנה, ויהודה מישל – מנהל המחנה.

עם תום הביקור ועלייתו על המסוק לנמל התעופה JFK בדרכו חזרה למוסקבה, נשא האורח הדגול בפני מאות המשתתפים, דברי חיזוק ושמחה מתוך רגש רב, שעודדו וחיזקו את המאזינים והללו נפרדו ממנו בשירה והערכה.

השארת תגובה