גלילאו טק מדווחת על הנפקת מטבע דיגיטלי חכם

גלילאו טק מדווחת על הסכם רישיון לשימוש ושיווק מערכת ארנקים מאובטחת וכן הנפקת מטבע Galileo, מטבע דיגיטלי חכם מבוסס מערכת בלוקצ'יין

ביטקוין (6)
ביטקוין (6)
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

• תוקם חברה פרטית בארה"ב לשיווק מערכת הארנקים הייחודית של החברה שתאפשר מתן שירותים בנקאיים ופתרונות סליקה לתעשיית הקנאביס למטרות פנאי בארה"ב וכן תאפשר להשתמש במטבע החכם כשטר ערבות או כערבות בנקאית כבטוחה לעסקאות לרבות הבטחת שכירות, רכישות נכסים ועוד
• החברה מדווחת על מגעים עם התאגיד האמריקאי ג'י.פי מורגן צ'ייס לבחינת שימוש במטבע גלילאו
• הופסק המו"מ עם מוסד פיננסי אמריקאי עבור שירותים לתעשיית הקנאביס בארה"ב

בני ברק, 9 ביולי 2019, גלילאו טק בע"מ מדווחת על הסכם בין חברת הבת בבעלות מלאה, GPayment OU, האסטונית, בעלת רישיונות סליקה להפעלת EXCHANGE וניהול ארנקים דיגיטלים, לבין חברה פרטית זרה, שהנה בית תוכנה המפתח ומנהל ארנקים דיגיטליים מבוססי בלוקצ'יין, המאפשרים מתן שירותים בנקאיים שונים וניהול ארנקים דיגיטליים, המרת מטבעות דיגיטליים למטבעות רגילים (פיאט), סליקת תשלומים רגילים ועוד.

במסגרת ההתקשרות, החברה הזרה תעניק לגלילאו רישיון לשימוש ושיווק מערכת הארנקים ללקוחותיה, וכמו כן תפתח עבורה באופן בלעדי מטבע דיגיטלי בשם Galileo, הכולל בתוכו חוזה חכם (smart contract), בעל מנגנון אוטומטי לבדיקת הכרת הלקוח ואפשרות להתחקות אחרי המטבע ופרטי המחזיק בו בכל רגע נתון, תוך שמירת הנתונים על גבי מערכת בלוקצ'יין סגורה ומאובטחת. בנוסף, יפתח בית התוכנה עבור גלילאו אתר אינטרנט (Exchange) שיאפשר את מכירת המטבע ולביצוע המרות בין מטבעות דיגיטליים למטבעות רגילים.

מטבע גלילאו ישמש כלי להבטחת ביצוע תשלומים עבור עסקים המעוניינים לאפשר ללקוחותיהם תשלום באמצעות מטבע דיגיטלי לרבות חברות ועסקים בתעשיית הקנאביס למטרות פנאי בארה"ב, וכן יוכל לשמש כשטר או כבטוחה לקיום התחייבויות, לרבות הסכמי שכירות, רכישת נכסים, הסכם אחר או נסיבות בהן נדרשת העמדת בטוחה.

חברת גלילאו תפעל להקמת חברה פרטית בארה"ב לשיווק מערכת הארנקים, אשר תומכת בשלב זה במטבעות דיגיטליים נפוצים לרבות ביטקוין (BitCoin), ביטקוין קאש (BitCoin Cash), אתריום (Etheruem), ריפל (Ripple), לייטקוין (LiteCoin) ואחרים ומאפשרת הפעלה כתחליף לקופה בבית עסק.

חברות הפועלות בענף הקנאביס למטרות פנאי בארה"ב, יוכלו לעשות שימוש במערכת הארנקים של גליליאו לשם קבלת תשלומים מלקוחות קצה באמצעות מטבעות דיגיטליים שונים לרבות מטבע גלילאו. כמו כן, מערכת הארנקים תאפשר לבתי עסק בתעשיית הקנאביס לבצע העברות של משכורות ותשלומים לארנקים קשורים של עובדים, ספקים ונותני שירותים, באמצעות מטבעות דיגיטליים. בכך, יהווה המטבע פתרון לתעשיית הקנאביס למטרות פנאי בארה"ב אשר עובדת על בסיס מזומן בלבד ללא יכולת להפקיד ולסלוק בבנקים, בשל קשיים רגולטוריים החלים על הבנקים וחברות הסליקה בארה"ב בתחום זה.

להערכת החברה, המבוססת על פרסומים ממשלתיים או עיתונאיים, היקף המכירות של קנאביס רפואי למטרות פנאי בחמש המדינות המובילות בארה"ב, שהן קולורדו, קליפורניה, אורגון, וושינגטון ונבאדה, עמד על כ-5.4 מיליארד דולר בשנת 2018 וצפוי לצמוח בשנים הבאות .

לכל מטבע גלילאו יקבע סכום נקוב בשטר החוב שהוא מהווה, ביחס של 1:1 למטבע הפיאט הנקוב בו, וזאת בניכוי עלויות סליקה. בכוונת החברה לגבות מעסקים שיעשו שימוש במערכת הארנקים דמי שימוש בתמורה ל-3-6% מהמחזור החודשי, בהתאם למקובל בענף בו פועל הלקוח. החברה טרם החליטה כיצד לפעול בתמורה שתתקבל ממכירת מטבע גלילאו באמצעות אתר ה-Exchange ואשר טרם הומרה חזרה למטבע פיאט ובוחנת הפקדתו בידי נאמן ו/או השקעתו באפיקים סולידיים.

על פי המידע שנמסר לגלילאו מאת החברה הזרה, השלמת פיתוח מטבע גלילאו ואתר ה-Exchange מוערך בשבועות בודדים. בתמורה לפיתוחים אלה, תהא זכאית החברה הזרה לתשלום חודשי בסך 0.15% ממחזור העסקאות של מערכת הארנקים או לחילופין 1,000 דולר ארה"ב לחודש – ע"פ הגבוה מבניהם.

בכלל זאת, מדווחת גלילאו על מגעים מוקדמים עם התאגיד הבנקאי האמריקאי, ג'יי פי מורגן צ'ייס JPMorgan Chase)), תאגיד בנקאי אמריקאי רב-לאומי הפעיל בתחום ניירות ערך, השקעות ובנקאות קמעונאית, לצורך בחינה של שימוש במטבע גלילאו, קבלת שירותים בנקאיים ושירותי רגולציה.

כמו כן, גלילאו מדווחת על הפסקת המו"מ עם מוסד פיננסי אמריקאי עליו דווח לראשונה ב-7.1.19 עבור שירותים לתעשיית הקנאביס למטרות פנאי בארה"ב.

שלומי טופז, יו"ר ומנכ"ל גלילאו טק: "אנו, כחברה הציבורית היחידה הנסחרת בישראל המתמחה בתחום הבלוקציין, שמחים על חתימת ההסכם אשר מהווה את כניסתה הרשמית של גלילאו טק לתחום המטבעות הדיגיטליים, עם השקתו הצפויה של מטבע החברה. מדובר במטבע חכם, מהדור החדש של המטבעות היציבים (Smart stable digital currency) היחיד מסוגו בעולם, אשר מקודד בתוכו הסכם חכם, כך שלכל מטבע יכול להיות ערך/תנאים שונים הנגזרים מהכתוב בהסכם בין הצדדים היוצרים אותו.

בתוך שניות בודדות בלבד ניתן יהיה לרכוש מטבע ולהעבירו לצד ג' בכל מקום בעולם, אשר יהווה בטוחה מספקת ומאובטחת לסוגי עסקאות בהן נדרשת העמדת בטוחה, וזאת בעלויות נמוכות, מבלי להידרש לחידוש הבטוחה בכל שנה ובלי אל הבנק וללא צורך בניהול חשבון בנק והעלויות הכרוכות בחידוש הבטוחה. אנו מאמינים כי המטבע מהווה פתרון יעיל ומאובטח לתעשיית הקנאביס למטרות הפנאי הנמצאת בהתפתחות משמעותית בארה"ב, וכן תחליף יעיל לערבויות בנקאיות והעמדת בטוחות כמו לצורכי הסכמי שכירות ובטוחות לעסקאות ברחבי העולם."

השארת תגובה