"התיקון לחוק תאגידי המים לא מיושם והציבור ממשיך לשלם"

התנועה לאיכות השלטון שלחה היום מכתב דחוף לשר האנרגיה יובל שטייניץ, בדרישה כי משרדו יפעל בהקדם ליישום התיקון לחווק תאגידי המים שעבר בכנסת. "7 חודשים חלפו מכניסתו של התיקון לחוק לתוקף, ותאגידי המים המקומיים טרם עברו את תהליך המטה המקיף הנדרש, כל זאת שעה שמחירי המים לבית ממשיכים לעלות"

יובל שטייניץ
יובל שטייניץ
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הרקע למכתב: כמעט 2 עשורים חלפו מאז נחקק חוק תאגידי מים וביוב ובו נקבע כי הספקת שירותי המים והביוב לתושבים, שהיו לפני כן בסמכות ובאחריות הרשויות המקומיות, יועברו לניהול תאגידים, חוק שלא מילא את מרבית מטרותיו המוצהרות: תעריפי המים עלו בשיעור של 44% בין השנים 2005-2014 וניתוק מערך הגבייה והשירות מהרשות המקומית והעברתו לתאגיד "פרטי" (שממומן מכספי ציבור), הובילה לתלונות רבות על רמת הטיפול באוכלוסיות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך.

ניהול התאגידים הפך לעול כלכלי על כתפי העירייה, שכן מועסקים בהם מספר גדול בהרבה של עובדים בהשוואה למצב הקודם, והוצאות אלה גולגלו לפתחם של התושבים. ב-2018, בעקבות מאבק ארוך של צוות התוכנית "הכל כלול" בראשותה של סיון כהן, אישרה הכנסת את תיקון מס' 12 לחוק, ובו נקבעו מספר שינויים משמעותיים. ראשית, נקבע כי מספרם של התאגידים לא יעלה על 30 תאגידים אזוריים, במקום 56 תאגידי מים מקומיים כיום, במטרה לצמצם את עלויות הפעלתם של תאגידי המים ולהוביל לחיסכון כספי הצרכנים. בנוסף, במסגרת התיקון הקשה המחוקק על מתן פטור לתאגיד מים מהחובה להתמזג לתאגיד אזורי, והעביר את הסמכות לתת פטור ממועצת רשות המים לידי שר האנרגיה. עוד קבע התיקון הטבות סוציאליות שמטרתן להקל על תושבים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך בהקשרי הספקת מים.

מתוך המכתב: 7 חודשים חלפו מכניסתו של תיקון מס' 12 לחוק לתוקף, וככל הידוע לנו, תאגידי המים המקומיים טרם עברו תהליך מטה מקיף שסופו באיחודים הנדרשים על פי חוק, כל זאת בשעה שמחירי המים לבית ממשיכים לעלות, וב-20.6.2019 הודיעה מועצת רשות המים כי החל מתחילת חודש זה, תעריפי המים יעלו בכ-2.4% בממוצע.

מדינת ישראל נמצאת בימים אלה בפגרת בחירות ועל כן ועדת הכלכלה של הכנסת וחברי הכנסת שקידמו את התיקון אינם מתכנסים על מנת לפקח על יישומו של התיקון בכללותו. אף על פי כן, אין לדעת התנועה סיבה שמשרד האנרגיה יחכה לעיניה הבוחנת של הכנסת לפני שינקוט את הצעדים הנדרשים ממנו על מנת לאכוף ולבצע את דבר המחוקק. אנו קוראים ליישום החוק, להיערכות לצמצום מספר תאגידי המים ברמה המינהלית והאופרטיבית, ולעדכון הציבור על הנעשה באפיק זה כבר בתקופה הקרובה.

השארת תגובה