שמחה במלכות ויז'ניץ: פרק ראשון

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בבני ברק נחגגה השבת ברוב גילה והוד שמחת האופרוף לנכד האדמו"ר מויז'ניץ' החתן הרב שלום שמחה בן הרב חיים מאיר הגר.

שמחת האופרוף התקיימה בבית המדרש הגדול דחסידי ויז'ניץ בראשות הסבים האדמו"ר מויז'ניץ והאדמו"ר מספינקא ארה"ב.

לקראת שבת נקבצו אלפי חסידי ויזניץ מארה"ק ומחו"ל, בערב שבת הגיע האדמו"ר מויזניץ יחד עם המחותן האדמו"ר ספינקא לאולם שע"י תלמוד תורה ויז'ניץ, לחבישת השטריימל לחתן, משם יצאו בליווי מאות החסידים, לעבר בית המדרש הגדול, ברחבה שע"י בית המדרש הגדול המתינו מאות תלמידי התתי"ם בשירה לכבוד החתן.

בקבלת שבת הושר ע"י המקהלה בניצוחו של הרה"ח ר' מנדל פולק "לכה דודי" מיוחד בנוסח יו"ט, לאחר "והיו למשיסה" רקדו האדמורי"ם עם החתן.

לאחר התפילה הוכנו סעודות שבת לכבוד האורחים הרבים ברוב פאר והדר כיד המלך בכמה מתחמים בחצר הקודש ויזניץ.

לקראת חצות ליל בליל שבת, הגיע האדמו"ר מויז'ניץ אל בניין הישיבה גדולה ויז'ניץ להשתתף בעריכת השולחן של האדמו"ר מספינקא, לאחר מכן חזר האדמו"ר מויז'ניץ לבית המדרש ושם נכנס לעריכת שולחנו. בהמשך הגיע האדמו"ר מספינקא להשתתף בטיש, בשעת הטיש זרמו אלפים מתושבי בני ברק שבאו לחזות בצילם של של האדמו"רים אשר ערכו את שולה"ט עד שעות הבוקר.

ביום השבת לפני התפילה הגיעו מאות החסידים ללוות את החתן מבית האכסניא לעבר ביהמ"ד הגדול בשירה וזמרה, בשעת קריאת התורה בעליה החמישית עלה לתורה החתן, כשחברי המקהלה משוררים יעמוד יעמוד בניגון מיוחד שנהוג בחצה"ק ויז'ניץ, כשלאמ"כ נזרקו אלפי פעקלעך כנהוג.

לאחר התפילה נכנסו האדמורי"ם לסעודת צפרא דשבתא בבית המדרש הגדול, בהשתתפות בני המשפחה ואורחים הרבים שהגיעו מחו"ל.

במוצ"ש מיד לאחר הבדלה התקיימה שמחת הפאר-שפיל בליווי תזמורת ומקהלת ויזניץ, ששוררו שירים חדשים שהולחנו במיוחד לרגל השמחה בהשתתפות קהל ענק שהגיע להשתתף בשמחה.

עם כניסתו פצח האדמו"ר מויז'ניץ בריקוד עם בנו המחותן הרב חיים מאיר ועם החתן, בהמשך נכנס האדמו"ר מספינקא, במשך שעה ארוכה שוררו ניגוני שמחה, לאחמ"כ שר האדמו"ר מויז'ניץ, "כבודו מלא עולם" אשר נהוג לשורר בשמחת פאר-שפיל, בהמשך כיבדו את הרה"ח אפרים פישל ויינברגר בגראמען לכבוד השמחה.

לאחמ"כ קמו האדמו"רים לריקוד עם החתן והמחותנים.

במשך השבת השתתפו:
הרבנית הצדקנית מבעלזא, אחות האדמו"ר מויז'ניץ. כמו גם בנה הרה״צ רבי אהרן מרדכי רוקח יחד עם בניו אשר באו בשליחות אביו האדמו"ר.

הגה״צ רבי אליעזר ארנסטר שליט"א, הגה״צ רבי מנחם ארנסטר שליט״א יחד עם בניו וחתניו, וכן עוד רבים מבני משפחה.

בויז'ניץ מתכוננים השבוע לקראת ימי השמחה יום א' סעודת עניים, יום ב' שמחת החתן מאהל – בהם נהוג שהחתן רוקד המצווה טאנץ עם הכלה, וביום ג' יום שנכפל בו כי טוב תתקיים השמחה הגדולה שמחת החתונה בהיכל הגדול במרכז חסידי ויזניץ שהוכן במיוחד לקליטת אלפי האורחים שיבואו להשתתף בשמחת הנישואין של נכדו של האדמו"ר מויז'ניץ בנו בכורו לבנו יחידו הרה"צ חיים מאיר.

השארת תגובה