גלריה: 3 מסיבות חומש בת"ת צמח צדיק

מעמד מרגש ורב רושם ב-3 מסיבות החומש בתלמוד תורה "צמח צדיק" ויז'ניץ אלעד

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ברוב פאר והדר ובהתרגשות נחוגו שלושת מסיבות ה"חומש סעודה" בת"ת "צמח צדיק" ויז'ניץ אלעד ששמו הטוב מפורסם לתהילה בעיר אלעד ל-82 חתני המקרא בליע"ה כ"י.

את המסיבות פתח והנחה, בכשרון רב, המנהל הרוחני, הרב יצחק רוט שליט"א, שהתייחס בדבריו על גודל המעמד המרגש בהתחלת לימוד התורה הק' הנלמדת מתוך קדושה והתלהבות ע"י צעירי הצאן קדשים וציין את גודל חסד הבורא בראותנו את עשרות ילדי החמד מעטרים את כותל המזרח ומרווים רוב נחת לעטרת זקנים בני בנים.

לצלילי התזמורת צעדו עשרות ילדי החמד בשירה וזמרה בצורה מלכותית עטורים בכתרים מפוארים כיאה לספרי תורה חיים, לרגל יום שמחתם בהתחלת לימוד תורתנו הק'.

בין דרשות החתנים שנאמרו בחן מיוחד השיבו התלמידים על תשובות שנשאלו בענייני שלושת הרגלים, פסח שבועות וסוכות בהם עלו לרגל לבית המקדש, המסכת הנפלאה והחינוכית בשילוב שאלות ותשובות בעניני מועדי ה' הלכותיהם ומנהגיהם, ריגשה למאוד את הסבים וההורים המאושרים, בראותם את התוכן הרוחני האיכותי המועבר לצעירי הצאן.

במהלך המעמד נשזרו קשרי תהילה למנהל הרוחני ששמו הולך לפניו, הרב יצחק רוט שליט"א, המנהל את הת"ת ברמה לימודית וחינוכית גבוהה הנותנת אותותיה בקרב ילדי החמד הרכים עמוסי ידיעות ומושגים, ומעוטרים בהנהגות ישרות ומדות טובות נאצלות ורחשי הערכה למנכ"ל המוסדות הנערץ הרב חיים מאיר כץ הי"ו שמנצח על המלאכה בהתמסרות נהדרת.

כן הובעו תודה והערכה למחנכים החשובים, הרב מרדכי לעמיל כץ הי"ו, הרב מרדכי ברמינקה הי"ו והרב דוד וסרמן הי"ו ועוזרם המסור הר"ר אהרן גוטמן הי"ו, ולמפקח גיל הרך הרב יהודה גרינברגר שליט"א, שבמשך כל השנה מתמסרים בצורה נפלאה בחינוך צעירי הצאן מתוך אהבה ומסירות ותשומת לב לכל תלמיד ותלמיד, ועתה ניכרת ההשקעה הגדולה שהשקיעו לקראת מסיבת החומש.

המנהל הרוחני, הביע ברכת תודה בשם ההנהלה הרוחנית ובשם כל ההורים והסבים, למנהל משרדי המוסדות הרב דב אשר הי"ו לאחראי הת"ת הנמרץ שארגן את המעמד בכשרון רב הרב יהודה כהנא הי"ו, למזכיר הת"ת הר"ר יוסף אריה כץ הי"ו ולמנהל התחזוקה הר"ר חיים יהודה כץ הי"ו, אשר אינם חוסכים עמל למען התפתחות והתנהלות הת"ת במשך כל השנה ובמיוחד לארגון המסיבה ברוב פאר והדר. כמו"כ הודה למלמד הר"ר נפתלי פולק הי"ו על ארגון מקהלת הת"ת שהנעימה את החגיגה ולתזמורת המקצועית של הר"ר יוסף ארי' גפנר הי"ו.

השארת תגובה